Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Úpravy odpočtu u oprav nemovitostí

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravy odpočtu u oprav nemovitostí

Ing. Jana Kolářová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 78da ZDPH – Úprava odpočtu daně


Úprava odpočtu

Po dobu 10 let se nově od 1. 4. 2019 mají sledovat i významné opravy nemovitých věcí. Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (10 let) k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně (§ 78da ZDPH).

Změna vyžaduje doplnění sledovaných údajů u nemovitého majetku v evidenci osob povinných k dani.

Významná oprava

Sledují se pouze takové opravy, u kterých hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. Lze předpokládat výklad, podle něhož je každá jednotlivá oprava samostatným zásahem (oprava střechy vs. oprava dlažby v přízemí). Opravy mohou trvat i více než jeden kalendářní rok.


Plátce při pořízení nemovité věci v roce 2009 (kolaudace) uplatnil plný nárok na odpočet. V roce 2018 provedl technické zhodnocení a uplatnil plný nárok na odpočet. V listopadu 2019 realizoval opravu v hodnotě 500 000 Kč a uplatnil plný nárok na odpočet. Nemovitou věc v roce 2020 prodá. Plátce respektuje režim, který předpokládá § 56 ZDPH.

Dodání nemovité věci bude osvobozeným plněním.

Z technického zhodnocení bude provedena korekce (snížení) odpočtu ve výši 80 % dříve uplatněného nároku na odpočet (§ 78d ZDPH).

Z opravy bude provedena korekce (snížení) odpočtu ve výši 90 % dříve uplatněného nároku na odpočet (§ 78da ZDPH).


Plátce je zdravotnickým zařízením a při pořízení nemovité věci v roce 2018 (kolaudace) neuplatnil nárok na odpočet. V roce 2019 provedl technické zhodnocení a neuplatnil nárok na odpočet. V listopadu 2019 realizoval opravu v hodnotě 500 000 Kč a neuplatnil nárok na odpočet. Nemovitou věc v roce 2020 prodá.

Dodání nemovité věci bude zdanitelným plněním.

Z kupní ceny lze uplatnit 80 % dříve neuplatněného nároku na odpočet.

Z technického zhodnocení lze uplatnit 90 % dříve neuplatněného nároku na odpočet (§ 78d ZDPH).

Z opravy lze uplatnit 90 % dříve neuplatněného nároku na odpočet (§ 78da ZDPH).

Přechodné ustanovení

Pokud byla významná oprava podle § 78da ZDPH započata před 1. 4. 2019 a dokončena po dni nabytí účinnosti, může plátce postupovat podle § 78da ZDPH po novele od 1. 4. 2019.