dnes je 22.7.2024

Input:

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

9.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.596 Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke.”

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k priebežnej účtovnej závierke účtovných jednotiek účtujúcich podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”), v prípade ak sa zrušujú s likvidáciou, alebo na ktoré bol vyhlásený konkurz.

Povinnosť zostavenia priebežnej účtovnej závierky

Podľa § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka zostavuje okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej

} ?>