dnes je 29.6.2022

Input:

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidla

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.24.2 Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidla

Ing. Ľuboslava Minková

Stiahnuť dokumentPaušálna náhrada výdavkov za použitie cestného motorového vozidla na pracovné cesty sa vypočíta na základe priemerných podmienok týchto ciest, t. j. priemerný počet kilometrov za dané obdobie, ceny pohonnej látky, sumy základnej náhrady a spotreby pohonnej látky podľa technického preukazu vozidla.


Rozhodnutie o poskytovaní paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie paušálu na konkrétnom príklade.

Názov firmy

Rozhodnutie

o poskytovaní paušálnej náhrady výdavkov za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách v meste pravidelného pracoviska podľa § 34 zákona o cestovných náhradách

Na základe zdôvodnenia (príloha č. 1) a kalkulácie (príloha č. 2) vedenie spoločnosti