dnes je 5.4.2020
Input:

Výplata podielov na zisku zo zahraničia z pohľadu účtovníctva v roku 2020

24.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.1 Výplata podielov na zisku zo zahraničia z pohľadu účtovníctva v roku 2020

Ing. Alena Zábojová


Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní v zahraničnej spoločnosti. Zahraničná spoločnosť vyplatila v roku 2019 slovenskej spoločnosti podiel na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2018. V zmysle slovenského zákona o dani z príjmov podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP ide o príjem, ktorý v SR nie je predmetom dane. Aký je postup zaúčtovania podielu na zisku v tomto prípade?

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Vašej dcérskej spoločnosti, kde bolo stanovené, že Vám vyplatia dividendy, má Vaša spoločnosť účtovať nasledovne:

1. nárok na vyplatenie dividendy:

MD účet 351 a D účet 665 alebo 666

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

2. keď Vám príde úhrada na účet, t. j. inkaso pohľadávky na bankový účet:

MD účet 221 a D účet 351

Na základe vyššie uvedeného účtovania dividenda bude súčasťou výsledku hospodárenia Vašej spoločnosti. Tento účtovný výsledok hospodárenia sa uvádza na r. 100 daňového