Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018

4.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.2 Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Sme platca DPH. Objednali sme si tovar u českého dodávateľa - platcu DPH, registrácia pre DPH je v CZ. Tento tovar si český dodávateľ objednal u firmy z Nemecka a nám bol doručený z Nemecka - máme dodací list - registrácia DPH je v DE. Tovar bol prepravený nemeckou prepravnou spoločnosťou. Faktúru za tovar vystavila česká firma pod CZ. Na faktúre je napísané trojstranný obchod, ale chýba mi tam text prenesenie daňovej povinnosti. Sú to postačujúce doklady na trojstranný obchod? Na akých riadkoch daňového priznania to budem uvádzať?

Podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH sa trojstranným obchodom rozumie obchod, ak:

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,

b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,

c) prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,

d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet, z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,

e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a

f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

 

SK platiteľ dane ako druhý odberateľ: A → B → C (SK)

Ak je slovenský platiteľ dane druhým odberateľom.

- kupuje v tuzemsku tovar, pri ktorom je miesto dodania v tuzemsku (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH – dodanie