dnes je 28.9.2021

Input:

Vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod a Príručka k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH od 1. júla 2021

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.200 Vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod a Príručka k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH od 1. júla 2021

Ing. Ivana Glazelová

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie zverejnilo Vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod a Príručku k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH.

Cieľom vysvetliviek a príručky je umožniť lepšie pochopenie ustanovení právnych predpisov EÚ, ktorými sa zaviedli zmeny v uplatňovaní elektronického obchodu a osobitných úprav OSS. K právnym aktom, ktorými sa zaviedli s účinnosťou od 1. 7. 2021 zmeny v oblasti DPH, patria:

  • Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty