dnes je 13.8.2022

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť dokument

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

uzatvorená podľa § 182 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa