dnes je 13.8.2022

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť dokument

Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa § 182 ZP (Zákonníka práce)

medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: ............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................

Dátum narodenia: .......................................................................................

Článok I.