dnes je 8.7.2020

Input:

Zahrnutie sumy na účte 042 do nákladov

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.1 Zahrnutie sumy na účte 042 do nákladov

Ing. Marianna Kružliaková; Ing. Jozef Pohlod


Na účte 042 máme zaúčtované prípravné práce na stavbu penziónu, ktorý sa nakoniec nebude stavať a daný pozemok ponúkame na predaj, je možné pri predaji pozemku zahrnúť do nákladov aj sumu, ktorú máme zaúčtovanú na účte 042?

Na účet 042 sa účtujú náklady na obstaranie dlhodobého odpisovaného aj neodpisovaného hmotného majetku, náklady súvisiace s jeho obstaraním a technické zhodnotenie takéhoto majetku.

Ak v rámci podnikateľskej činnosti dôjde k zrušeniu, resp. k trvalému zastaveniu prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, suma zaúčtovaná na účte 042 sa preúčtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody alebo na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť podľa toho, čo bolo príčinou zrušenia, resp. zastavenia obstarávania dlhodobého hmotného majetku. Rozumieme, že vo Vašom prípade nebola dôvodom zastavenia prípravných prác na stavbu penziónu škoda, ale podnikateľské rozhodnutie. Ide teda o tzv. zmarenú investíciu. Škodou sa rozumie iba neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

Z účtovného hľadiska by ste teda celú sumu prípravných prác na obstaranie dlhodobého hmotného majetku mali zaúčtovať na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť (MD 548, D 042).

Z daňového pohľadu sa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktorá je účtovaná na účte 042, a došlo k zrušeniu, resp. k trvalému zastaveniu prác na obstaraní tohto dlhodobého hmotného majetku, nezahrnie do základu dane jednorazovo. Naopak, zahrnie sa do základu dane rovnomerne, a to