Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Záloha na dodání zboží s montáží

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.1100.2 Záloha na dodání zboží s montáží

Ing. Ivana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jsme plátci DPH v ČR. Dodáváme zboží s instalací a montáží do Polska (plátce DPH). Zákazník nám zaplatil zálohu na toto plnění. Musím tuto přijatou zálohu někde vykazovat (daňové přiznání, souhrnné hlášení)? Pokud ano, jak budu vykazovat konečný daňový doklad? Dosud jsme tato plnění vykazovali na ř. 26 daňového přiznání (zálohu + zbytek daňového dokladu), ale nejsem si jistá, jestli se něco nezměnilo novelizací zákona k 1. 4. 2019.

Ustanovení § 24a ZDPH stanovilo již před novelou způsob vykazování plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Vykazuje se k DUZP, příp. k datu přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Vámi poskytované plnění se vykazuje v ř. 26, neboť nepodléhá povinnosti vykazovat jej v souhrnném hlášení. Ale zcela správně se k datu přijetí úplaty vykáže tato částka, k DUZP se pak v ř. 26 vykáže zbylá část plnění.