Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zápůjčky zaměstnavatele zaměstnanci

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčky zaměstnavatele zaměstnanci

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 6 odst. 9 písm. v) ZDP (v úpravě od roku 2015) osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance příjem v podobě bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele za určitých podmínek (viz dále). Změny v přístupu k zápůjčkám zaměstnancům od zaměstnavatele jsou znázorněny v následující tabulce:

Do 2013 2014 2015–2018 
Osvobozen nepeněžní příjem z půjček do výše půjčky max. 100 000 Kč na bytové potřeby, nebo do max. 20 000 Kč na překlenutí tíživé životní situace (u živelních pohrom byly limity 10x vyšší).  Osvobození zákon neřeší, ale bezúročné zápůjčky nejsou předmětem daně (bez ohledu na výši jistiny nebo účel použití).  Osvobozen majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce do úhrnné výše jistin 300 000 Kč od jednoho zaměstnavatele.  
Úprava se týká bezúročných půjček i půjček s úrokem nižším než obvyklým.  Zápůjčky s úrokem nižším než obvyklým představují neosvobozený příjem zaměstnance.  Zápůjčky s úrokem nižším než obvyklým představují neosvobozený příjem zaměstnance.  

Komentář:

Postup od konce roku 2013 byl upraven v § 6 odst. 9 písm. v) ZDP, postup v roce 2014 vyplývá z § 3 odst. 4. písm. j) ZDP. V případě zdanění zaměstnance je základem daně rozdíl mezi obvyklou výší úroku (vzhledem k účelu, výši a splatnosti zápůjčky) a nižším úrokem, který zaměstnanec zaměstnavateli hradí.

Novela ZDP zákonem č. 170/2017 Sb. upřesňuje, že majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč se musí počítat za jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž do základu daně se musí zahrnout alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec. Vzhledem k přechodným ustanovením novely se tento postup aplikuje pro zdanění fyzických osob od roku 2018.

Odkaz na související problematiku:

Majetkový prospěch jako předmět daně z příjmů