dnes je 7.2.2023

Input:

Zavedenie odvodu z nadmerných príjmov

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Zavedenie odvodu z nadmerných príjmov

Ing. Marta Boráková

NR SR schválila zo 6. decembra 2022 zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o energetike”). Uvedeným zákonom sa mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

Zmenou zákona o energetike sa upravujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v súvislosti s uplatňovaním cenovej regulácie v regulovaných činnostiach. Zaviedol sa nový inštitút tzv. krízovej regulácie. Bol upravený postup a podmienky pre uplatnenie cenovej regulácie za regulované činnosti v tepelnej energetike určením limitu nárastu ceny, ktorý bude určený