Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdanění nájmu movitého majetku

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.2200.7 Zdanění nájmu movitého majetku

Ing. Ladislav Pitner

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Účtuji začínající firmu, která se zabývá zdravou výživou a poradenstvím pro zdravý životní styl. Vybudovali prostor, kde v původním záměru chtěli část tohoto prostoru pronajímat masérovi a kosmetičce. Ve zbylých prostorách firma prodává dietní výrobky. Při zařizování prostor jsme nábytek určený pro kosmetiku a masérnu, které měly být v pronájmu, nedávali do odpočtu na DPH, protože nájem je osvobozený od DPH. Několik měsíců se jedna z místností skutečně pronajímala. Nyní však pronájem skončil a firma využívá celý objekt pro své podnikání včetně zařízení prostřednictvím svých zaměstnanců. Lze dodatečně uplatnit DPH u zařízení (masérské lůžko, nábytek apod.) v bývalých pronajatých místnostech?

Pokud je nábytek, masérský stůl, popř. další vybavení místností movitým majetkem (není součástí nemovité věci), měli jste od začátku pronájem prostoru pro kosmetiku a masérnu zdaňovat a měli jste proto plný nárok na odpočet u movitého majetku. Doporučuji předložit dodatečné daňové přiznání na zdanění nájmu movitého majetku, a protože určitě neuplynula 3letá lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 ZDPH, uplatníte u movitého majetku i nárok na odpočet daně v plné výši.

Pozn. Olgy Holubové:

Pro lepší orientaci uvedu i alternativní názor na věc s tím, že neznám podrobnosti daného případu, je tedy třeba chápat ho v obecné rovině. Není vyloučeno, aby nájem zařizovacích předmětů byl posouzen jako vedlejší plnění k osvobozenému nájmu a spolu s nájmem byl od DPH osvobozen. V takovém případě by byl postup tazatele správný, tj. neuplatnění nároku na odpočet u masérského lůžka či nábytku. Při změně účelu použití pak lze provést korekci odpočtu pouze u dlouhodobého majetku (§ 78 ZDPH). U majetku, který není dlouhodobým majetkem a který byl už používán, nelze, bohužel, korekci provést (§§ 77 odst. 1 ZDPH). U majetku, který není dlouhodobým majetkem a který ještě použit nebyl, lze odpočet uplatnit kdykoli během tří let.

V případě, že by byl nájem movitých věcí posouzen jako zdanitelné plnění (záleží na smlouvě a ostatních okolnostech), uplatnil by se postup popsaný v odpovědi výše.