Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdanění příjmů z prodeje ochranné známky

12.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění příjmů z prodeje ochranné známky

Ing. Milena Grygarová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Klient v roce 2019 prodal svůj zděděný třetinový podíl na několika ochranných známkách zbylým spoluvlastníkům.

Tento podíl zdědil po úmrtí svého otce v roce 2018, ochranné známky byly zaregistrovány v letech 2015 - 2016, otec je neměl zařazeny v obchodním majetku (nebyl podnikatelem).

Dotaz zní: Jakým způsobem se tento příjem zdaní (pravděpodobně dle § 10 ZDP), zda lze proti příjmům postavit nějaké výdaje a zda není osvobozen?

Odpověď

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu (§ 4a ZDP).

Příjmy z prodeje hmotného majetku jsou zdanitelným příjmem, pokud se na ně nevztahuje osvobození dle § 4 ZDP. Příjmy z prodeje nehmotného majetku, které by byly osvobozeným příjmem, toto ustanovení neobsahuje, tudíž se domnívám, že příjem z prodeje ochranné známky je zdanitelným příjmem dle § 10 ZDP. K tomuto příjmu lze uplatnit hodnotu dědictví dle ustanovení § 10 odst. 5 ZDP, tj. ocenění nehmotného majetku pro účely dědického řízení dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.