dnes je 13.8.2022

Input:

Zdaňovanie technického zhodnotenia majetku v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Zdaňovanie technického zhodnotenia majetku v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Problematika technického zhodnotenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je riešená v ustanovení §20, §32 a 33 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pričom samotný pojem „technické zhodnotenie majetku” je riešený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V zmysle § 29 zákona o dani z príjmov sa technickým zhodnotením hmotného a nehmotného majetku rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 € v úhrne za účtovné obdobie. Veľmi dôležitá je skutočnosť, že ide o „úhrn za účtovné obdobie”, čo znamená, že sa neposudzuje izolovane každý výdavok charakteru technického zhodnotenia na jednotlivom majetku, ale až ich celkový súčet za