dnes je 10.8.2020

Input:

Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vzor

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.3.1 Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vzor

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Zuzana Hrušovská ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH

Názov a adresa firmy IČO: IČ DPH: 
  Daňový úrad 
   
   
Vaša značka Naša značka Vybavuje Kontakt Dátum a miesto 
     

VEC: Žiadosť o súhlas pre použitie koeficientu

Našej spoločnosti v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vznikne počnúc zdaňovacím obdobím …………….. povinnosť krátiť daň v zmysle § 49 ods. 4 zákona prepočítaním príslušným koeficientom. V predchádzajúcom kalendárnom roku nám povinnosť vypočítavať koeficient nevznikla.

Odhadovaný koeficient vypočítaný v zmysle§ 50 ods. 2 zákona je nasledovný:

T e x t Skutočnosť......../20XX Predpoklad........../20XX Spolu 20XX 
A B C D 
1. Výnosy z tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná (EUR)     
2. Výnosy z tovarov a služieb bez nároku na odpočítanie dane a vstupujúcich do koeficientu (EUR)     
3. Výnosy z tovarov a služieb spolu (1d+2d)     
4. Vypočítaný koeficient ( 1d:3d) na 4 desatinné miesta