dnes je 24.7.2021

Input:

Zmena sadzby dane z minerálneho oleja od 1. januára 2021

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.3 Zmena sadzby dane z minerálneho oleja od 1. januára 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív, bude možné v Slovenskej republike od 1. januára 2021 uplatňovať daňové zvýhodnenie len na pokročilé biopalivá (biopalivá druhej generácie) v zmesi s pohonnými látkami. So zreteľom na skutočnosť, že pokročilé biopalivá nebudú na území Slovenskej republiky od 1. januára 2021 dostupné v požadovanom objeme, navrhuje sa stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie neuplatňovať.

Podľa novelizácie predmetného zákona sa mení sadzba na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 sadzba 514 €/1 000 l, ďalej plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 sadzba 368 €/1 000 l, a skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 sadzba 182 €/1 000 kg.

Navrhovanými úpravami sa ustanovuje jedna sadzba dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG), nehľadiac na účel ich použitia. Zároveň sa ustanovuje daňovo zvýhodnená sadzba dane vo výške 0 €/1 000 kg, ak je tento minerálny olej použitý ako palivo na výrobu tepla. Podmienkou uplatnenia daňovo zvýhodnenej sadzby dane je povinnosť požiadať o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a o odberný poukaz, okrem navrhovaných výnimiek.

Taktiež sa navrhovanou úpravou rušia platné ale neúčinné ustanovenia, upravujúce povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na