dnes je 25.10.2020

Input:

Zmeny IFRS 16 Úľavy na nájomnom v dôsledku ochorenia COVID-19

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pandémia COVID-19 spôsobila Únii a jej hospodárstvu bezprecedentný externý šok, čím vznikla potreba opatrení zameraných na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na občanov a spoločnosti všade tam, kde je to možné. V záujme toho, aby sa predišlo zbytočným bankrotom a strate pracovných miest, a aby sa podporila rýchla obnova hospodárstva, prijali členské štáty aj Únia opatrenia na poskytnutie finančnej pomoci spoločnostiam, vrátane platobných prázdnin na základe súkromných alebo verejných platobných moratórií.

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) uverejnila 28. mája 2020 dokument s názvom Úľavy na nájomnom v dôsledku ochorenia COVID-19 (zmena IFRS