dnes je 24.7.2021

Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2021

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

V rámci schvaľovania každoročných zmien v daňových zákonoch bola prijatá aj vládna novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., ktorá pre podnikateľskú verejnosť prináša s rôznou účinnosťou niekoľko dôležitých zmien. Ďalšou zmenou prijatou v novele zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 je aj zrušenie povinnosti vyrovnania rozdielu na nižších zaplatených preddavkov od začiatku zdaňovacieho obdobia do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úpravou v § 42 ods. 9 ZDP sa upúšťa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO. Vyrovnanie rozdielu na nižších preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO oproti preddavkom vypočítaným na základe dane uvedenej v tomto podanom daňovom priznaní za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa nevykoná a preddavky na daň z príjmov zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Znamená to, že už v roku 2021 nebude potrebné vyrovnať rozdiel, ak preddavky od začiatku zdaňovacieho obdobia 2021 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 sú zaplatené v nižšej výške ako vyplývajú z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za toto bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2020. Daňovník v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 zaplatí daňovú povinnosť uvedenú v tomto daňovom priznaní (prípadne si uplatní daňový preplatok) a už nebude musieť do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zaplatiť rozdiel na zaplatenom preddavku.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie:

  • 2019 uviedol v r. 1110 daňového priznania daň na účely platenia preddavkov vo výške 8 085 € [ZD (r. 500) 38 500 x 21 %], z čoho mu vyplynula povinnosť platiť