dnes je 22.7.2024

Input:

Zodpovednosť dodávateľa za vyplatenie mzdy zamestnancovi subdodávateľa pri dodaní stavebných prác

4.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.854 Zodpovednosť dodávateľa za vyplatenie mzdy zamestnancovi subdodávateľa pri dodaní stavebných prác

Ing. Ivana Glazelová

Vláda predložila Národnej rade dňa 27. 3. 2024 návrh novely Zákonníka práce, ktorá bola schválená dňa 18. 6. 2024.

Cieľom novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je vyhovieť odôvodnenému stanovisku Európskej komisie zo dňa 26. januára 2023, ktorá namieta nesúlad slovenských vnútroštátnych opatrení s čl. 12 Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI”) (Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014, s. 11 - 31).

V kontexte

} ?>