dnes je 29.9.2022

Input:

Zostavenie kalkulácie normovou metódou

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.5 Zostavenie kalkulácie normovou metódou

Ing. Jozef Pohlod

Normová metóda

Uvedená metóda sa nazýva aj rozdielová metóda zostavenia kalkulácie v heterogénnej výrobe s montážnou technológiou. Heterogénna výroba je charakteristická tým, že výrobky vznikajú mechanickým spojením samostatných dielov, pričom jednotlivé diely si udržujú charakter časti celého výrobku. Z kalkulačného hľadiska sa v heterogénnej výrobe s montážnou technológiou sledujú náklady ako vopred stanovené náklady, odchýlky a zmeny noriem.

Vopred stanovené náklady

Vopred stanovené náklady sú náklady stanovené normami spotreby. Normy spotreby môžu byť:

1. operatívne, na základe ktorých sa stanovia operatívne kalkulácie vychádzajúce z konkrétnych výrobných podmienok, či už technických alebo technologických, zároveň však organizačne platných v dobe ich zostavenia, pokiaľ nedôjde k zmenám výrobných podmienok. V takomto prípade