dnes je 29.9.2022

Input:

Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítaním

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.4 Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítaním

Ing. Jozef Pohlod

Odčítanie

Metóda zostavenia kalkulácie odčítaním patrí medzi úhrnné a používa sa v združených výrobách, kde jeden výrobok má rozhodujúci význam (hlavný výrobok) a ostatné sa považujú za nutne vznikajúce vedľajšie výrobky. Kalkulácia sa obvykle zostavuje len za hlavný výrobok. Vedľajšie výrobky sa ocenia, odčítajú sa od celkových združených nákladov a zistia sa náklady na hlavný výrobok. Pri oceňovaní vedľajších výrobkov a použiteľného odpadu sa obyčajne vychádza z predajnej ceny zníženej o zisk, ktorý je kalkulovaný v tejto cene, prípadne o ďalšie náklady spojené s úpravou alebo predajom vedľajších výrobkov. Výrobné náklady hlavného výrobku budú potom nižšie, ako sú v skutočnosti.


V podniku so združenou výrobou sa vyrába hlavný výrobok X a vedľajšie výrobky Y a Z. V budúcom roku plánuje podnik vyrobiť 2 000 ton