dnes je 29.9.2022

Input:

Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódou

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.3 Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódou

Ing. Jozef Pohlod

Prirážková metóda

Aj táto metóda patrí medzi úhrnné a používa sa v nezdružených výrobách, kde sa vyrába rôznym technologickým postupom viac druhov rôznorodých výrobkov. Pre potreby kalkulácií je potrebné rozdeliť náklady na:

1. priame náklady, ktoré je možné deliť na jednu kalkulačnú jednotku podľa technicko-hospodárskych noriem v predbežnej kalkulácii,

2. nepriame náklady, ktoré nemožno priradiť priamo na jednu kalkulačnú jednotku. Z tohto dôvodu sa náklady rozvrhujú na kalkulačnú jednotku podľa určitých kľúčov – podľa tzv. „rozvrhových základní”.

Rozvrhová základňa

Pod pojmom rozvrhová základňa rozumieme základňu, podľa ktorej budeme rozvrhovať nepriame náklady na jednu kalkulačnú jednotku. Rozvrhové základne by mali byť:

1. objektívne,

2. ľahko zistiteľné,

3. kontrolovateľné,

4. porovnateľné s kalkuláciou v jednotlivých