Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zvýšení daně z nemovitých věcí

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 11a odst. 2 ZDN– Zvýšení daně za podnikání ve zdanitelné jednotce, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání

2014–2015 2016–2019 
Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje o součin upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.  Daň ze staveb a jednotek se za zdanitelnou jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí zdanitelné jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje o součin upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.  

Komentář:

Zvýšení daně ze staveb a jednotek za podnikání ve zdanitelné jednotce se stanoví pro nebytové prostory sloužící k podnikání ve zdanitelných jednotkách zahrnujících byty nebo nebytové prostory, tj. soubory bytů nebo nebytových prostorů. Jedná se tedy o zdanitelné jednotky vymezené podle § 1158 a násl. NOZ. Na zdanitelné jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů dané ustanovení nelze aplikovat. V případě zdanitelné jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání vymezený v ustanovení § 11a odst. 2 ZDN, se daň navýší o částku vzniklou vynásobením upravené podlahové plochy nebytového prostoru zahrnutého ve zdanitelné jednotce a kladného rozdílu mezi sazbou daně pro podnikání a sazbou daně ze staveb a jednotek stanovenou pro zdanitelnou jednotku, za kterou je sazba zvyšována. Z ustanovení vyplývá, že se bude jednat o sazbu navýšenou o koeficient podle § 11 odst. 3, 4 ZDN.