dnes je 6.7.2020

Input:

Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku s účinnosťou od 1.4.2019

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku s účinnosťou od 1.4.2019

Ing. Peter Horniaček

V závere roka 2018 bola prijatá aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku. Posledným mesiacom, v ktorom možno uplatniť daňový bonus v dvojnásobnej výške bude kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na strane zamestnanca ostávajú nezmenené, t. j. dosiahnutie zdaniteľných príjmov podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku