dnes je 20.4.2021

Najnovšie

Pracovný pomer na dobu určitú počas pandémie COVID-19Garancia

19.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počas krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 sú zamestnanci s pracovným pomerom na dobu určitú obzvlášť ohrozenou skupinou pri „prepúšťaní” (nepredĺžení pracovnej zmluvy na neurčitý čas). S cieľom udržania pracovných miest a predchádzania nárastu nezamestnanosti je na ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Fondy firmy - zdroj krytia finančných porúchGarancia

19.4.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Fondy, ktoré podnikateľský subjekt vytvára sú pasíva ( nielen účtovným, ale aj reálnym finančným zdrojom ), ktoré zabezpečujú finančnú stabilitu a schopnosť splácať najmä krátkodobé záväzky v prípade porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu - zvýšenie doby obratu obežných aktív, ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Pravidlá používania respirátora na pracovisku platné od 19. apríla 2021

19.4.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia pravidlá používania respirátora zamestnancami pri výkone práce na vnútornom pracovisku. Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda vlani schválila investičnú pomoc v celkovej výške takmer 28 mil. eur

19.4.2021, Zdroj: SITA

... V minulom roku schválilavládainvestičnú pomoc pre 12 spoločností. Ako sa uvádza v Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, projekty by mali napomôcť vytvoreniu 1 065 nových pracovných miest a priniesť investície viac ako 123 mil. eur. Celková schválená pomoc bola vo výške 27 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Nepravidelní autobusoví dopravcovia získali počas pandémie od MH SR zatiaľ pomoc cez 10 miliónov eur

19.4.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... V rámci druhého kola podpory nepravidelných autobusových dopravcov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už vybavilo 145 žiadostí a vyplatilo sumu 4,2 milióna eur. Na vybavenie žiadostí v tejto chvíli čaká ďalších vyše 80 malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti. Ich žiadosti sú vo výške ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho dosiahla vo februári 2021 bezmála 670 eur

19.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo počas jedného roka na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 402 miliónov eur a podporilo celkovo 3 798 950 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Počas celého obdobia pružne reagovalo na aktuálnu situáciu a prinášalo navýšenia a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Postup v prípade použitia pôvodných cienGarancia

16.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelou zákona č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zmene a doplneniu pôvodného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v oblasti uplatňovania pôvodných cien v prípade daňovníka zrušeného bez likvidácie. Použitie pôvodných cien pri nepeňažných vkladoch a zlúčeniach ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Od 19. apríla 2021 sa zmierňuje povinnosť nosenia respirátorov v interiéri

16.4.2021, Zdroj: SITA

... V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, platná bude od 19. apríla 2021. Zmierňuje sa ňou ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa spustila saldokonto

16.4.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Daňovníci majú od 15. 4. 2021 lepší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Finančná správa pre svojich klientov spustila prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Táto nová elektronická služba finančnej správy bude dostupná on-line a overenie údajov bude pre klientov zadarmo. Využiť by ju ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Ocenenie v reálnej hodnoteGarancia

15.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Reálnou hodnotou sa v súlade so znením § 25 ods. 1 a ods. 2 ZDP oceňuje: majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo družstva zanikajúcich bez likvidácie, nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou preberaný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Od marca 2021 si zamestnanci majú vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

4.11.2020, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 4. 11. 2020 schválila vláda. Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Postupy účtovania pre pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, Číslo: MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR zo 17 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancovGarancia

21.10.2020, Zdroj: SITA

... Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Potvrdenie o príjme - povinnosti zamestnávateľa

2.12.2015, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 39 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) je zamestnávateľ povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy (§ 39 ods. 2 ZDP), evidenciu v prípade len nepeňažných príjmov (§ 39 ods. 4 ZDP), podávať správcovi dane štvrťročný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021Garancia

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Pohľad autora na problematiku: Projekt „Prvá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Poskytujete služby konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 8:30 - 9:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty