NOVINKA
Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiska

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z motorových vozidiel za rok 2018
Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
21
feb
Účtování o inventarizačních rozdílech
Účtovanie o inventarizačných rozdieloch Zostavenie účtovnej závierky predchádza inventarizácie majetku a záväzkov. Ak porovnaním skutočného stavu (zisteného fyzickou alebo evidenčnými zásobami) vzniknú rozdiely, ktoré nemožno zdokumentovať a zaúčtovať ako bežný ...
21
feb
541 - Zůstatková cena prodaného ...
541 - Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku Na tomto účte sa zachytáva zostatková cena predávaných predmetov ako rozdielu cien vedených na účtoch účtových skupín 01X, 02x, 03x, 07x, 08X a ďalej hodnota zaúčtovaná na obstaranie dlhodobého ...
21
feb
Dodání zboží do EU
Dodanie tovaru do EÚ Sme platcami DPH a dodávame tovar zákazníkovi, ktorý má sídlo vo Švajčiarsku, ale je registrovaný k DPH v Holandsku. Objednáva tovar na holandskej DIČ. Tovar si odoberá v našom závode v SR a dopravu si uskutočňuje sám. Miesto dodania tovaru ...
21
feb
S. r. o. a OSVČ - fakturace za ...
S. ro a SZČO - fakturácia za nájom SW Dve SZČO si založili spoločnosť s ručením obmedzeným na rovnakú činnosť. SZČO nie je platcom DPH, sro je platiteľ DPH. Ako SZČO si kúpili rôzne softvéry (ďalej "SW"). Tieto SW teraz používajú aj v sro, kde mali väčšiu ...
21
feb
Předmět daně silniční - vozidla ...
Predmet dane cestné - vozidlá dočasne vyradené z evidencie § 2 ods. 1 ZDSIL - Predmet dane Pokyny Ministerstva financií D-205 a D-241 (do roku 2008) Rozsudok NSS č. J. 7 Afs 64/2008 § 13, § 14 zákona č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...
21
feb
Roční sazba daně silniční - snížení
Ročná sadzba dane cestné - zníženie § 6 ods. 6, 7, 9 ZDSIL (do roku 2008) - Sadzby dane 2007 2008 2009-2019 prípade motorových vozidiel, s výnimkou osobných automobilov, sa znižovala ročná sadzba dane v prípade, že príslušné vozidlo spĺňalo limity emisií ...
21
feb
Rada IPSASB vydala zmeny a ...
Ing. Alena Macáková Medzinárodná rada pre účtovné štandardy pre verejný sektor Rada IPSASB vydala zmeny a doplnenia štandardov IPSAS 36 a IPSAS 41, scieľom priblížiť sa zmenám vštandardoch IFRS. Medzinárodná rada pre účtovné štandardy pre verejný sektor ( ...
20
feb
Práce na nemovitosti ve třetí zemi
Práce na nehnuteľnosti v tretej krajine Sme český platcu DPH. Budeme vykonávať natieračské (stavebné) práce na nehnuteľnosti na Kube. Odberateľ je tiež český platca DPH. Budeme túto službu fakturovať ako oslobodenú od DPH? A podľa ktorého paragrafu? Stavebné ...
20
feb
IT služby poskytované firmami mimo EU
IT služby poskytované firmami mimo EÚ Firma nakupuje softvér pre vývoj webových stránok, prenajíma priestory pre spustenie týchto stránok, prenajíma virtuálne servery atď. Všetky tieto služby sú poskytované firmami mimo EÚ a tieto firmy nie sú registrované v EÚ ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO ...
Ing. Antónia Parajková Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a definície pre režim DPH pri predaji a kúpe osobného automobilu do/z iného členského štátu EÚ sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Poznámky k účtovnej závierke za ...
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles