NOVINKA
Príjmový pokladničný doklad v podvojnom účtovníctve v roku 2018

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela daňového poriadku s ...
V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
Novela zákona o účtovníctve od ...
Novela zákona o účtovníctve stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona oúčtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Finančná správa upozorňuje, že od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby - podnikateľov.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
22
oct
Účty 417 a 418
Účty 417 a 418 Chcel by som sa opýtať na nakladanie s účtami 417 - Rozdiely z premien obchodných korporácií a 418 - Oceňovacie rozdiely z premien pri premenách obchodných korporácií. Konkrétne, či je možné ich využiť na uhradenie straty z minulých rokov (účet ...
19
oct
Nevýdělečná organizace - plátce DPH
Nezisková organizácia - platca DPH nezisková organizácia - spolok, sa stala platcom DPH. Domnievam sa, že prijaté členské príspevky a prijaté peňažné dary podľa § 2 CIVA nie sú predmetom dane, teda nebudú nikde v priznaní DPH uvedené. Je to tak? Ďalej by som ...
18
oct
Odvody a prihlásenie do Sociálnej ...
Ing. Martina Švaňová Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Vznik pracovného pomeru: 1.8.2018 Prihlásenie do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby" tzv. RLFO (viď ...
18
oct
Odhlásenie zo Sociálnej poisťovne ...
Ing. Martina Švaňová Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Skončenie pracovného pomeru: 31.8.2018 Odhlásenie do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby" tzv. RLFO (viď ...
18
oct
Oznámenie prerušenia z poistenia v ...
Ing. Martina Švaňová Ján Konečný, nar. 23.4.1979, bytom: Bajkalská 10, 851 01 Bratislava, stav - slobodný Zamestnanec na HPP - pracovná zmluva Čerpanie neplateného voľna dňa 16.8.2018. Oznámenie prerušenia do SP: - na tlačive „Registračný list fyzickej osoby" ...
18
oct
Prihlásenie do Sociálnej poisťovne ...
Ing. Martina Švaňová Jana Pekná, nar. 13.09.1996, bytom: Hlinská 23, 010 01 Žilina, stav - slobodná Dohodár - študent: Dohoda o brigádnickej práci študenta bez odvodového zvýhodnenia Vznik pracovnoprávneho vzťahu: 10.9.2018 Prihlásenie do SP: - na tlačive „ ...
18
oct
Třístranný obchod
Trojstranný obchod Trojstranný obchod je špecifická forma zjednodušeného postupu pri dodaní tovaru v rámci územia Európskej únie. V zákone č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, v platnom a účinnom znení (ďalej len "zákon o DPH") je tejto problematike ...
18
oct
Pronájem bytu zaměstnanci
Prenájom bytu zamestnanci Sme spol. s ro, platcami DPH. Zaobstarali sme do majetku byt vrátane parkovacieho státia, nadobudnutie bolo v režime prenesené daňovej povinnosti. V súčasnej dobe potrebujeme byt a parkovacie státie prenajať zamestnancami. Prosím o ...
18
oct
Poplatok za predčasne splatený ...
Ing. Katarína Biňasová Vedieme jednoduché účtovníctvo. Máme firemný spotrebný úver. Je poplatok za predčasne splatený úver daňovo uznaný výdavok? Daňový výdavok je definovaný v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
JUDr. Zdeňka Dvoranová Chceli by sme sa opýtať na nové príplatky za prácu cez víkend a sviatok od 01.05.2018 pri nočných zmenách. V našej spoločnosti máme zavedenú nepretržitú prevádzku a zamestnanci sa striedajú v 12 hodinových zmenách: denná zmena od 06.00 do ...
PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO ...
Ing. Antónia Parajková Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a definície pre režim DPH pri predaji a kúpe osobného automobilu do/z iného členského štátu EÚ sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú ...
Účtovné a daňové odpisy v roku 2018
Ing. Jozef Pohlod Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti ...
Komentár k ZP § 226 Dohoda o ...
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. § 226 Dohoda o vykonaní práce (1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.10.2018, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
7.11.2018 - 9.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
8.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
12.11.2018 - 14.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
3.12.2018 - 4.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles