NOVINKA
Darčekové poukážky a ich účtovanie v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z motorových vozidiel za rok 2018
Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
19
mar
Dotace pro mladé zemědělce
Dotácie pre mladých poľnohospodárov Ako sa premietne v daňovej evidencii dotácie z Programu rozvoja vidieka? Jedná sa o dotáciu pre mladých poľnohospodárov, jej čerpanie je v priebehu 3 rokov. Je poskytnutá ako na dlhodobý majetok, tak na krátkodobý majetok. V ...
19
mar
Znalecký posudek (ZDNV)
Znalecký posudok (ZDNV) § 21 ods. 3, ods. 4 ZDDPN - Daňové priznanie § 36 ZDNV - Znalecký posudok Do 2013 2014-31.10.2016 1. 11. 2016-2019 (3) Súčasťou daňového priznania je znalecký posudok o cene zistenej podľa osobitného predpisu, ak ide o odplatný alebo ...
19
mar
Osvobození od daně z nemovitých ...
Oslobodenie od dane z nehnuteľných vecí vo zvýhodnených priemyselných zónach § 12d uns - Úprava všeobecne záväzné vyhlášky § 14 uns - Osobitné ustanovenia o daňovom priznaní a stanovenie dane 2015 2016-2019 Nebolo. Oslobodenie od dane z nehnuteľných vecí vo ...
18
mar
Zařazení majetku - telefonní ...
Zaradenie majetku - telefónna ústredňa, telefóny a ďalšie Naša spoločnosť je vlastníkom budovy, v ktorej sú rozvody dátových a iných sietí. Dátová sieť slúži celému dátovému prepojenie počítačov v spoločnosti, ďalej tiež napr. Internetu. Všetky rozvody boli ...
18
mar
Písemnost potvrzující nabytí ...
Písomnosť potvrdzujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci § 21 ods. 3 ZDDPN - Daňové priznanie § 34, § 35, § 37, § 38 ZDNV - príloha daňového priznania Do 2013 2014-31. 10. 2016 1. 11. 2016-2019 Súčasťou daňového priznania je overenú kópiu alebo ...
18
mar
Změny v osvobození od daně z ...
Zmeny v oslobodení od dane z pozemkov a dane zo stavieb a jednotiek § 4 uns - Oslobodenie od dane z pozemkov § 9 uns - Oslobodenie od dane zo stavieb a jednotiek 2014-2015 2016-2017 2018-2019 Oslobodené od dane z pozemkov sú: Oslobodené od dane z pozemkov sú: ...
16
mar
Povinnost přiznat daň
Povinnosť priznať daň Aký je správny postup z hľadiska DPH? Zálohová faktúra bola vystavená 21. 11. 2018, uhradená bola prevodom 26. 11. 2018. Faktúru sme dostali v januári 2019. Na faktúre je dátum vystavenia 7. 12. 2018. Tovar je uložené v colnom sklade. ...
15
mar
Zprostředkování prodeje v Rusku
Sprostredkovanie predaja v Rusku Našou firme - platcovia DPH v tuzemsku sa ponúka možnosť uzavrieť zmluvu na predaj našich výrobkov v Rusku za províziu. Túto službu nám ponúka fyzická neregistrované osoba z Ruska (nemá IČO ani DIČ), ktorá má zahraničný účet v ...
15
mar
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí
Sadzba dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí § 15 ZDDPN - Sadzba dane z prevodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny § 26 ZDNV - Sadzba dane Do 2013 2014-2019 Sadzba dane z prevodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vysporiadanie daňovej povinnosti za ...
Účtovanie diaľničných známok v ...
Mgr. Lucia Hanusová Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky. ...
Zaraďovanie majetku do odpisových ...
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.3.2019, Košice
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
17.4.2019, Nitra
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles