NOVINKA
Operatívny leasing a jeho účtovanie v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
september 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2019 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zjednodušenie podmienok na ...
Navrhuje sa spresnenie a rozšírenie oslobodenia benefitov poskytnutých zamestnávateľom a to formou ním zabezpečeného vzdelávania, ktoré je zadefinované napríklad v ustanoveniach Zákonníka práce, zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, a aj v zákone o štátnej službe, pričom ide tak o prehlbovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu ako aj zvyšovanie kvalifikácie.
Nové vzory tlačív daňového ...
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2019.
Rozšírenie oslobodených ...
Takýmto novým typom nepeňažného plnenia sú príspevky zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku, poskytovanú nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o pozitívne vnímané opatrenie, ktorým zamestnávateľ podporí účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a efektívnym a účinným spôsobom bude u zamestnancov podporovať ochranu ich zdravia a prevenciu pred rôznymi civilizačnými ochoreniami.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2019.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku.
Bola zmenená jedna z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy, podľa ktorej sa od 1. marca 2019 už nesleduje výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov, ale len výška 500 eur od jedného zamestnávateľa.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
20
sep
DPH a přeshraniční služby
DPH a cezhraničné služby Český neplatca DPH (SZČO, sro) poskytuje služby na nehnuteľnostiach v Nemecku. Jedná sa o maliara, murárov, montáž žalúzií, lesnícke práce (myslím, že sa jedná tiež o službu spojenú s nehnuteľností). Faktúry sú vystavované na nemeckej ...
19
sep
Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní ...
Ing. Peter Horniaček Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení, keďže pri niektorých nákladových tituloch sa okrem podmienky zaplatenia sledovali aj ďalšie ...
19
sep
Zavedenie hybridných nesúladov ...
Ing. Peter Horniaček Novela zákona o dani z príjmov obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou z nich je pomerne ťažká téma hybridných nesúladov, ktorá sa bude týkať špeciálnych ...
19
sep
DPH a údaje na dovozním JSD
DPH a údaje dovozného SAD Ako postupovať v prípade, keď dodávateľ z UK dodal tovar z Číny? Dodávateľ má v Číne svoju pobočku. Tovar bol členia v SR s proforma faktúrou čínskeho dodávateľa do voľného obehu za odplatu. V účtovníctve evidujeme dodávateľskú faktúru ...
19
sep
DPH a zboží z Polska
DPH a tovar z Poľska Ako je to s DPH v prípade, že naša firma (slovenskej DIČ) si objedná tovar u poľskej firmy (poľské DIČ) a tovar sa bude dodávať v rámci Poľska? To znamená, že ja som objednávateľ (CZ), faktúru mi bude vystavovať poľská firma a tovar budú ...
19
sep
Zmeny v sociálnom poistení od 1. ...
Ing. Ivana Glazelová Od 1. septembra 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien, ktoré postupne prinesú niektorým skupinám poistencov úľavy v styku so Sociálnou poisťovňou. Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo vysokej ...
18
sep
Zvýšenie daňového zvýhodnenia ...
Ing. Peter Horniaček Ďalšou novinkou v zdanení je aj zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja a daňová podpora sledujúca zavádzanie elektromobility. Podpora podnikového výskumu a vývoja je v zákone o dani z príjmov obsiahnutá prostredníctvom odpočtu ...
18
sep
Účetní zobrazení ukončení ...
Účtovné zobrazenie ukončenie (realizácia) derivátového kontraktu Ukončenie derivátového kontraktu môže nastať niekoľkými spôsobmi. Rozdielne spôsoby ukončenia sú aj rozdielne účtovne zobrazené na súvahových a výsledkových účtoch. V každom prípade sa ale pri ...
18
sep
Daňové zvýhodnenie skupiny ...
Ing. Peter Horniaček Dňa 11. septembra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2020, 1. januára 2021 a od 1. januára 2022. Novela zákona o dani z príjmov je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Účtovanie poistnej udalosti v ...
Ing. Ivana Glazelová Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...
Obstaranie a zaradenie automobilu ...
Ing. Ján Bolgáč Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...
Zaraďovanie majetku do odpisových ...
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
2.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
11.11.2019 - 13.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
12.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles