dnes je 13.8.2022

Input:

Prehľad platných IAS

20.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Do roku 2005 boli štandardy vyžadované na úrovni národnej legislatívy iba v niektorých štátoch spravidla pre veľmi obmedzený okruh subjektov (napr. ak mali cenné papiere kótované na burze s cennými papiermi). 

Európska komisia v roku 2000 akceptovala návrh Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASC) prevziať do práva EÚ Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a prijala návrh legislatívnych zásad s názvom Stratégia finančného výkazníctva: Cesta vpred.

V nadväznosti na to bolo prijaté Nariadenie Rady (ministrov) a Európskeho parlamentu č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, ktorým sa stanovila:

a) povinnosť používať štandardy v prípade konsolidovanej účtovnej závierky spoločností, ktoré sú kótované na burze v členskom štáte EÚ od účtovného obdobia, ktoré sa začínalo 1. januára 2005 alebo neskôr, 

b) možnosť, aby členské štáty túto povinnosť rozšírili aj na iné subjekty.

Štruktúra