dnes je 13.8.2022

Input:

Prehľad platných IFRS

20.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

IFRS 1 – Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Cieľom tohto štandardu je zabezpečiť, aby prvá účtovná závierka podľa IFRS účtovnej jednotky, ako aj jej finančné výkazy v priebehu účtovného roka, na ktoré sa účtovná závierka vzťahuje, obsahovali kvalitné informácie, ktoré:

a) sú transparentné pre používateľov a porovnateľné za všetky prezentované obdobia,

b) poskytujú vhodný východiskový bod na účtovanie podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), a

c) je možné vyhotoviť za náklady, ktoré neprevyšujú úžitok pre používateľov.

IFRS 2 – Platby na základe podielov

Cieľom tohto štandardu je stanoviť pravidlá pre finančné vykazovanie účtovnej jednotky v prípadoch, keď uskutoční transakciu s platbou na základe podielov. V tomto štandarde sa najmä vyžaduje, aby účtovná jednotka do svojho hospodárskeho výsledku a do zobrazenia svojej finančnej pozície premietla vplyv platieb