Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Finančný spravodajca - na stiahnutie TU

23.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

rok 2018

20/2018 F.s., Opatrenie z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

19/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Pravidelné spravodajstvo
 + 421 - 2 - 33005309  info@dashofer.sk