Dane, účtovníctvo, IAS/IFRS a mzdy pre profesionálov

UAD.SK garantuje komplexné informačné zázemie pre daniarov, účtovníkov, mzdové účtovníčky a ekonómov. Pohotovo reaguje na legislatívne zmeny a rieši aktuálne otázky.

viac o produkte Účtovníctvo, dane, mzdy | Účtovníctvo a dane

Aký modul si mám vybrať?

Aké oblasti k svojej práci potrebujete? Zvoľte 1 alebo viac možností.

Input:
Dane a účtovníctvo

Dane a účtovníctvo

Ku svojej práci potrebujem právne predpisy pre dane a účtovníctvo a aj aktuálne spravodajstvo. K dispozícii chcem mať archív článkov, komentáre, pripravené vzory a judikáty z oblasti daní a účtovníctva.

IAS/IFRS

IAS/IFRS

Dane a účtovníctvo, ale tiež medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS). Potrebujem právne predpisy z týchto oblastí, spravodajstvo aj archív, komentáre, vzory a judikáty.

Dane a účtovníctvo v Českej republike

Dane a účtovníctvo v Českej republike

Potrebujem informácie z daní a účtovníctva nielen v SR, ale aj v Čechách. K dispozícii chcem mať právne predpisy, spravodajstvo, komentáre, vzory a judikáty z oboch krajín.

Mzdy a pracovné právo

Mzdy a pracovné právo

Nielen dane a účtovníctvo, ale tiež mzdy a pracovné právo - to je môj obor. Potrebujem právne predpisy z týchto oblastí, spravodajstvo aj archív, komentáre, vzory a judikáty.

Zvoľte si vhodnú variantu

Pre podrobnejší popis kliknite na jednotlivé položky – obsah, služby, funkcie.

Ak chcete využívať náš produkt na viacerých počítačoch, napíšte nám a vypýtajte si verziu pre viacerých užívateľov tzv. multilicenciu.

* Ceny sú uvedené bez DPH v platnej výške Možno zakúpiť iba ročné predplatné.

O produkte

Prečo práve online?

Online spracovanie umožní ľahko a rýchlo dostať žiadanú informáciu. Vyhľadávanie je zrozumiteľné aj bežnému užívateľovi internetu. Uľahčuje ho inteligentný našeptávač a filtre.

Čo ponúkame?

Rozsiahlu databázu textov s dennou aktualizáciou. Až 130 nových článkov mesačne. Vzory, smernice, legislatívu, poradenstvo, webináre, Certifikát celoživotného vzdelávania.

Garancia kvality

Databáza je denne aktualizovaná kolektívom renomovaných autorov. U väčšiny textov tak garantujeme správnosť a platnosť. 

Pre koho je určený?

Pre daniarov, účtovníkov, ekonómov, mzdové účtovníčky. Databáza pokrýva oblasť daní a účtovníctva u nás aj v Českej republike, medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS), oblasť miezd a pracovného práva.

Prehľad modulov

Vybrať si môžete zo širokej škály modulov v závislosti od Vašej profesie a zamerania Vašej firmy. Pozrite sa nižšie na stránke na orientačnú ponuku. S výberom Vám radi pomôžeme.

Poradenský servis

Pýtajte sa - odpoveď od odborníka bude odoslaná zadarmo najneskôr do 1 týždňa. U vybraných modulov ponúkame odpoveď do 48 hodin.

 • O produkte
 • Obsah
 • Služby
 • Funkcie
 • Autori

Obsah odborného portálu tvorí viac ako 13 000 odborných článkov na témy účtovníctva, daní, IFRS a miezd. Každý mesiac pribudne do odborného portálu 130 nových článkov. Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov, v opačnom prípade Vám vrátime peniaze. Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.

Jednotlivé moduly obsahujú dokumenty z oblastí:

Dane a účtovníctvo

Odborné texty z oblasti účtovníctva, DPH, dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ostatných daní.

Medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS)

Odborné texty z oblasti medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS).

Dane a účtovníctvo v Českej republike

Odborné texty z oblasti účtovníctva, DPH, dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ostatných daní.

Mzdy a personalistika

Odborné texty z oblasti pracovného a sociálneho práva, zdravotného poistenia, dane z príjmov zo závislej činnosti, z oblasti miezd a platov, zamestnanosti, trhu práce a personalistiky.

Typy a počty dokumentov:

Databáza UAD profi obsahuje viac než 13 200 dokumentov. Vyberať si môžete z viac než:

 • 7 000 článkov,
 • 5 100 otázok a odpovedí,
 •    600 právnych predpisov, pokynov a vyhlášok,
 •    500 komentárov,
 •    300 príkladov z praxe,
 •    200 smerníc.

Máte možnosť vybrať si zo 4 modulov:

Modul UAD profi SUPER obsahuje:

 • viac ako 13 200 odborných článkov na témy účtovníctva a daní;
 • vrátane rozsiahlej databázy odborných článkov na témy mzdového účtovníctva a personalistiky, českého účtovníctva a daní;
 • odborné články na témy medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS);
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva, daní a miezd;
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky;
 • možnosť zúčastniť sa online webinárov;
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc;
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva, daní a miezd;
 • videosemináre z oblasti účtovníctva, daní a miezd;
 • Certifikát celoživotného vzdelávania.

Modul UAD profi MZDY obsahuje:

 • viac ako 12 500 odborných článkov na témy účtovníctva a daní;
 • vrátane rozsiahlej databázy odborných článkov na témy mzdového účtovníctva a personalistiky;
 • odborné články na témy medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS);
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva, daní a miezd;
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky;
 • možnosť zúčastniť sa online webinárov;
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc;
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva, daní a miezd;
 • videosemináre z oblasti účtovníctva, daní a miezd;
 • Certifikát celoživotného vzdelávania.

Modul UAD profi PLUS obsahuje:

 • viac ako 10 600 odborných článkov na témy účtovníctva a daní;
 • odborné články na témy medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS);
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní;
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky;
 • možnosť zúčastniť sa online webinárov;
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc;
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva a daní;
 • videosemináre z oblasti účtovníctva a daní;
 • Certifikát celoživotného vzdelávania.

Modul UAD profi ŠTART obsahuje:

 • viac ako 9 700 odborných článkov na témy účtovníctva a daní;
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní;
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky;
 • možnosť zúčastniť sa online webinárov.

Renomovaný autorský kolektív

Informácie vo všetkých moduloch UAD profi sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja za podpory autorského kolektívu tvoreného pracovníkmi správy daní a štátnej správy, daňovými poradcami a audítormi.

 

Bezplatný odpovedný servis

Ak natrafíte na problém, na ktorý ste nenašli cez intuitívne vyhľadávanie odpoveď, je Vám k dispozícii bezplatný odpovedný servis. Stačí napísať otázku a získate písomnú odpoveď od odborníka.

Online webináre a videosemináre

Celoživotné vzdelávanie je v dnešnej dobe veľmi žiadúce a človek tým získava nové možnosti na pracovnom trhu. Online vzdelávanie Vám ušetrí čas aj peniaze a na videá z webinárov sa môžete kedykoľvek neskôr pozrieť. Online webináre vždy vedie odborník na danú problematiku.

Certifikát celoživotného vzdelávania

Za minimálne 10 návštev mesačne na portáli (nutné prihlásenie) obdržíte po roku certifikát dokladajúci celoživotné vzdelávanie.

Spravodaj

V rámci predplatného online knižnice Účtovníctvo, dane, mzdy sa automaticky stávate odberateľom spravodaja. Tento online mesačník Vás bude upozorňovať na novinky a aktuálne dianie v danej oblasti.

 

V online databáze UAD profi je možné dokumenty triediť podľa nasledujúcich kriterií:

TÉMA

Vyberte si z ponuky tém jednoducho tú, ktorú práve riešite. Druhá možnosť ako dôjsť k výsledku je inteligentný našepkávač. Zadajte hľadaný pojem a výsledky zredukujete tým, že určíte, z akého uhla pohľadu budete danú problematiku riešiť.

TYP INFORMÁCIE

Chcete si prečítať novinky zo sveta daní, komentár k novému zákonu či hľadáte vzor pre vyplnenie daňového priznania? Začnite hľadanie tým, že zvolíte hľadaný typ informácie. Zákazníci oceňujú hlavne kategóriu „otázka a odpoveď“, kde sa vďaka odpovedi odborníka z oboru poučia z otázok ostatných a predídu tak zbytočným chybám.

AKTUÁLNOSŤ

Garancia - články odpovedajúce platnej legislatíve sú označené logom . Kontrola a aktualizácia databáze prebieha za podpory autorského kolektívu tvoreného pracovníkmi správy daní a štátnej správy, daňovými poradcami, auditormi a právnikmi.

Archív - články,pri ktorých bola garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania sú označené logom Archív. Môžete ich využiť napr. pri prípadných kontrolách. 

PLATNÉ V OBDOBÍ

Vyfiltrujte si dokumenty platné pre jednotlivé časové obdobia. Túto funkciu využijete hlavne pri spätnej kontrole účtovníctva kedy potrebujete poznať aktuálne informácie ku staršieu dátumu. Ohlásila sa Vám finančná kontrola napr. na rok 2014? Nasimulujte si UAD profi, ako keby bol rok 2014, a informácie z iného účtovného obdobia Vás nebudú rušiť.  

PRÁVNA FORMA

Pokiaľ ste fyzická osoba, potom si vyfiltrujte len články pre Vás, tj. pre fyzickú osobu a nemusíte sa zaoberať informáciami pre právnickú osobu. Platí to aj naopak.  

OBLASŤ ČINNOSTI

Služby (v členení na pohostinstvo obchod, dopravu a logistiku, ubytovanie, telekomunikácie, IT, finančné služby, nájom a prenájom, poradenstvo, výskum a vývoj, reklamu, propagáciu, výstavy, cestovné služby, zdravotníctvo a soc. služby, vzdelávanie, šport, rekreáciu, kultúru, sprostredkovateľskú činnosť, ostatné)

Tovary (potravinárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, ťažba, strojárenstvo, energetiku a palivá, odpadové hospodárstvo a ekológia, drobné podnikanie)

Stavebná činnosť

Ostatné

ÚČTOVÁ TRIEDA

Potrebujete vyhľadať informácie o účtovaní, napr. v účtovej triede 2? Stačí kliknúť na filter účtová trieda 2 a zúžiť si tak rýchlo požadované články.

OBLASŤ NÁKLADOV

Chcete rovno zacieliť na daňovú uznateľnosť či neuznateľnosť nákladov? Vyberte si zo sady a čítajte články podridené tomuto filtru.

V členení na majetok, manká, škody, inventarizačné rozdiely, reklamu, reprezentáciu, dary, odpisy, nájomné a ostatné prrevádzkové náklady, finančný leasing, úroky, zmluvné pokuty, penále, dane, opravy a technické zhodnotenie, pohľadávky a dlhy, rezervy a opravné položky, služby, cestovné náhrady, zamestnanci, poistné, osobné náklady OSVČ, spoločníci a členovia štatutárnych orgánov, náklady a tvorba základu dane, obchodné korporácie, vklady, premeny...

KRAJINA

Obchodujete so zahraničím? Potom zvoľte požadovaný štát v EÚ (Česká republika, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, ostatné), popr. mimo EÚ.

MOJE

V tejto sekcii nájdete otázky, ktoré ste odoslali prostredníctvom stránky Účtovníctvo, dane, mzdy.

MNE DOSTUPNÉ

Pokiaľ kliknete na tento filter, budete se pohybovať vo svojom module a žiadny článok z inej verzie Vás nebude pri práci rušiť.

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Alena Zuziková
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Marián Drozd
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Zuzana Kubaščíková. PhD.
 • Ing. Dana Slivková
 • Mgr. Dana Hrušková
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Marta Mrvová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Blanka Pipová
 • JUDr. Mária Rybárová
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman
 • PhD. Ing. Iveta Matlovičová
 • Ing. Eva Gášpárová
 • JUDr. Andrej Poruban, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Marianna Kružliaková
 • Bc. Lucia Hanusová 

 

Referencie zákazníkov

Kontaktujte nás

+ 421 - 2 - 33 00 55 55

Na získanie možnosti bezplatného testovania je nutné vyplniť správne kontaktný telefón a Váš email.

Na Vami uvedený telefón Vás budeme kontaktovať najneskôr do druhého pracovného dňa, aby sme s Vami dohodli Vami preferovaný termín začiatku testovania ako aj Vami vybraný modul, ktorý chcete otestovať.

Na Vami uvedený email Vám potom pošleme vygenerované prístupové testovacie prístupy. 

Bez overenia správnosti Vášho telefónu a emailu teda nie je možné požadované testovanie poskytnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Input:
loading...
Vaša správa bola úspešne odoslaná!