dnes je 19.9.2021

Najnovšie

Účtovanie nákupu a predaja jednorazových vratných obalov od 1.1.2022Garancia

17.9.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 1. 2022 vstúpi do platnosti zákon o povinnom zálohovaní plastových fliaš a plechoviek. Naša spoločnosť nakupuje a predáva nápoje v plastových fľašiach ako doplnkový sortiment. Ako bude prebiehať účtovanie nákupu a predaja jednorazového vratného obalu, tzv. zálohu? Nákup a predaj zálohu bude s DPH ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne - Grid karty budú končiťGarancia

17.9.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Z peňazí za emisie vracia štát do firiem iba minimum, minister hospodárstva to chce zmeniťGarancia

17.9.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Ceny emisných povoleniek v poslednom období trhajú rekordy, keď medziročne vzrástli z 30 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého na približne dvojnásobok. To však aj prostredníctvom rastúcej ceny energií neúmerne zaťažuje ekonomiku niektorých podnikov, ktorým sa tak oproti firmám mimo EÚ znižuje konkurencieschopnosť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Suma pomoci by mala pokryť požiadavky všetkých cestovných kancelárií, ktoré o ňu majú záujemGarancia

16.9.2021, Zdroj: SITA

... Suma návratnej štátnej pomoci v objeme 65 mil. eur na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou COVID-19 by mala pokryť požiadavky všetkých cestovných kancelárií, ktoré prejavili záujem o čerpanie úročeného úveru. Ako informovala Slovenská asociácia cestovných kancelárií a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky od 1. januára 2022Garancia

16.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V opatrení sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky. Vzhľadom na zmenu vo formáte identifikačného čísla organizácie (IČO) pre organizačné jednotky občianskych združení, ktorým bolo 8-miestne IČO a SID nahradené 12-miestnym IČO sa zmenil vzor tlačiva. Vo vysvetlivkách ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Ministerstvo financií spustilo pomoc pre cestovné kancelárieGarancia

16.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministerstvo financií SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky www.ck.szrb.sk. Schéma pomoci, ktorú pripravilo ministerstvo financií, reaguje na nepriaznivú ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Dvojnásobok výdavkov na výskum a vývoj si v daňovom priznaní do 31. marca 2021 odpočítalo 140 firiemGarancia

14.9.2021, Zdroj: SITA

... V daňových priznaniach podaných do 31. marca 2021 si superodpočet za rok 2020 uplatnilo 140 subjektov v celkovom objeme takmer 38 mil. eur. Na dani z príjmov tak ušetrili 8 mil. eur. Tieto závery vyplynuli spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau z prvého zoznamu subjektov zverejnenom 30. júna 2021. Priebežné ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Štát chce zabrániť úpadku rodinných firiem, chystá plán ich rozvojaGarancia

14.9.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo hospodárstva SR chce predísť úpadku alebo úplnému zániku rodinných podnikov na Slovensku. V najbližšom čase preto predstaví súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení s názvom Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Ako ďalej rezort uviedol pre agentúru SITA, jeho cieľom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyše 18 tisíc daňovníkov musí podať do 30. septembra 2021 odložené daňové priznanieGarancia

14.9.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Daňovníkom zostávajú už len necelé tri týždne, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a podali odložené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Celkovo sa táto povinnosť týka 18 651 daňovníkov. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Garancia

13.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je štandardnou súčasťou pracovných zmlúv. Skúšobná doba má slúžiť na vzájomné spoznanie sa zmluvných strán, posúdenie schopností nového zamestnanca zamestnávateľom a vytvoriť priestor, aby zamestnanec zvážil, či mu vyhovujú ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 27.9.2021

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.9.2021
1 EUR1,18 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,58 PLN (+0,03)
1 EUR25,28 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné