NOVINKA
Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.12.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zmeny v postupoch účtovania v ...
Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. oenergetickej efektívnosti aozmene adoplnení niektorých zákonov.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Novela daňového poriadku s ...
V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
Top témy
Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
19
dec
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 Zadanie príkladu, na základe ktorého sa vypĺňa daňové priznanie a operácie, ktoré ovplyvnili výšku daňovej povinnosti podľa jednotlivých riadkov daňového priznania. Daňové priznanie k dani z príjmov ...
19
dec
Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste
Ing. Jozef Pohlod Zamestnancovi patrí stravné pri pracovnej ceste za každý kalendárny deň, pričom výška stravného závisí od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Poskytovanie stravného predstavuje čiastočnú náhradu zvýšených výdavkov v súvislosti so ...
19
dec
Prodej automobilu
Predaj automobilu V roku 2012 sme kúpili automobil do firmy a vzhľadom k tomu, že vo firme máme k nadmerným zníženiam príslušný ročný koeficient (z dôvodu transakcií oslobodených od dane bez nároku na odpočet), nemohli sme si uplatniť DPH z celej čiastky podľa ...
19
dec
DPH a pořízení ojetého automobilu ...
DPH a obstaranie ojazdeného automobilu z Nemecka Sme sro, platcami DPH (iba v tuzemsku) a dňa 31. 8. 2018 sme zaplatili zálohu 6 700 EUR (táto cena je zároveň aj cenou konečnú) na nákup ojazdeného automobilu. Automobil sme prevzali v Nemecku 8. 9. 2018 a ten ...
18
dec
Sumarizace operací, které ovlivní ...
Sumarizácia operácií, ktoré ovplyvnia výšku daňovej povinnosti podľa jednotlivých riadkov daňového priznania Číslo riadku DP Text Sk Poznámka 10 Výsledok hospodárenia pred zdanením 1.732.000 30 Sumy, o ktoré sa podľa § 23 ods. 3 písm. a) ZDP bodov 3 až 18 ...
18
dec
Schválené zmeny v zákone o DPH s ...
Ing. Ján Mintál Dňa 29. novembra 2018 bol definitívne schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „iba „novela zákona o DPH“). Tento právny predpis nadobudne ...
18
dec
Pronájem nemovitosti na Slovensku
Prenájom nehnuteľnosti na slovenskom Sme zaregistrovaní ako platcovia dane - zahraničná osoba podľa § 5 slovenských zákona o DPH. Na slovenskom vlastníme nehnuteľnosť, ktorú však prenajímame az tohto dôvodu nespĺňame podmienku vzniku stálej prevádzkarne pre DPH. ...
18
dec
Mikro účetní jednotka - účetní ...
Mikro účtovná jednotka - účtovná závierka 2018 Základné účtovné pravidlá pri zostavovaní účtovnej závierky vymedzuje: pre všetky účtovné jednotky zákon o účtovníctve (563/1991 Zb., V platnom znení), ďalej pre podnikateľské subjekty vyhláška (500/2002 Zb., V ...
17
dec
Konec účetního období 2018 - ...
Koniec účtovného obdobia 2018 - předuzávěrkové a uzávierkové operácie - účtovné operácie súvisiace s výpočtom dane z príjmov Č. Text Sk MD Dal 1. V súvislosti s posúdením vymáhateľnosti polhůtních pohľadávok k 31. 12. 2018 na základe výsledkov inventarizácie ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Účtovné a daňové odpisy v roku 2018
Ing. Jozef Pohlod Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
17.1.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles