dnes je 14.5.2021

Najnovšie

Daňovníci získali na preplatkoch vyše 300 miliónov eurGarancia

14.5.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa už vrátila klientom na preplatkoch zdaní a bonusoch viac ako 300 miliónov eur. Ide o daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca 2021, a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2020. Klienti dostali späť svoje peniaze na účet v zákonnej lehote ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Energeticky náročné podniky sa zaviazali znižovať svoju spotrebu energiíGarancia

14.5.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Podniky s najvyššou spotrebou elektriny sa zaviazali znížiť svoju spotrebu energií. Dohodu o znižovaní spotreby energií podpísalo ministerstvo hospodárstva s 21 firmami z celého Slovenska. Spotreba energií na Slovensku posledné roky mierne klesala. Budeme sa ďalej snažiť o znižovanie spotreby energií ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Na nájomné v druhom kole pôjde vyššia podpora ako za celé prvé koloGarancia

14.5.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Rezort hospodárstva vyplatil od decembra 2020 v druhom kole dotácií na nájmy spolu pomoc vyše 49 miliónov eur, čo je už teraz viac ako suma vyplatená v prvom kole pomoci. Dotácia bola vyplatená takmer 35-tisíc žiadateľom. Žiadosti je možné podávať do konca júna 2021 za obdobie sťaženého užívania do konca ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa upozorňuje, že už nie je možné oznámiť odklad daňového priznaniaGarancia

13.5.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... V súčasnosti už nie je možné oznámiť odklad daňového priznania. Dňa 31. 3. 2021 uplynula zákonná lehota na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2020 ako aj možnosť oznámiť finančnej správe predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Preto Vás prosíme, aby ste takéto oznámenia na podnety@ ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych následkov pandémie je potrebné dofinancovaťGarancia

13.5.2021, Zdroj: SITA

... Opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych následkov pandémie je potrebné dofinancovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorý schválila vláda s pripomienkou. V štátnom rozpočte na rok 2021 počítali s rezervou na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Domáci cestovný ruch dostane v rámci štátnej pomoci ďalších viac ako 37,2 milióna eurGarancia

13.5.2021, Zdroj: SITA

... Domáci cestovný ruch vrátane gastrosektoru dostane v rámci štátnej finančnej pomoci ďalších 37,25 milióna eur. Vláda totiž schválila návrh ministerstva dopravy a výstavby na zabezpečenie finančných prostriedkov pre takzvanú veľkú schému štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1.3.2021Garancia

12.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Štát bude môcť prijímať opatrenia súvisiace s hospodárskou mobilizáciou aj mimo núdzového stavuGarancia

12.5.2021, Zdroj: SITA

... Štát bude môcť prijímať opatrenia súvisiace s hospodárskou mobilizáciou aj mimo núdzového stavu. Vyplýva to z poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o hospodárskej mobilizácii a dopĺňa zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Vláda schválila návrh, aby ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa aktualizovala Index daňovej spoľahlivostiGarancia

12.5.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Novým spoľahlivým subjektom oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity. Nový index zasiela finančná správa po tom, čo v januári 2021 odložila hodnotenie daňových subjektov ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Plán obnovy a odolnostiGarancia

11.5.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Plán obnovy je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie diaľničných známok v roku 2020Archív

10.2.2020, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky. Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným Nepovinná tvorba pri vzniku s. r. o. Obchodný ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2020Archív

30.4.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zábezpeka všeobecne Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Dodávate tovar konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1. júla 2021

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 20.5.2021

Čas konania: 8:30 - 9:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.5.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
máj 2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV