dnes je 20.3.2023

Najnovšie

Registrácia k dani ex offoGarancia

20.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Registrácia k dani vo všeobecnosti bola a je spravidla jedným z prvých úkonov, ktoré je daňový subjekt povinný spraviť, ak stal daňovým subjektom vo vzťahu ku konkrétnej dani. Registrácia k dani bola a je všeobecne upravená v § 67 Daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia je ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazovGarancia

20.3.2023, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku &#8211 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňovým výdavkom zamestnávateľa sú výdavky (náklady) na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.Garancia

17.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 60/2023 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).” Národná rada Slovenskej ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pozor na platnosť certifikátov na starších občianskych preukazochGarancia

17.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu skončila 31. decembra 2022 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Fotovoltika - kedy je povinná registrácia na colnom úrade?Garancia

17.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Každá osoba, či už podnikateľ alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení (fotovoltické panely) s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, je povinná registrovať sa na colnom úrade. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Online daňová poradňaGarancia

17.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022. Posledné dva marcové týždne im bude okrem štandardných komunikačných kanálov k dispozícii aj online poradňa na call centre. Finančná správa podáva daňovníkom pomocnú ruku pri vypĺňaní daňového ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Metódy zisťovania základu dane z príjmovGarancia

16.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Zisťovanie základu dane z príjmov daňovníka upravujú ustanovenia § 17 ZDP „Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane z príjmov” zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ ZDP ”). U daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie evidenciu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nová verzia formulára KVDPHGarancia

16.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa nformuje o možnosti uplatnenia zníženej sadzby DPH vo výške 5 % v novej verzii formulára KV DPH s označením KVDPHv23, ktorý bude možné podať cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1.7.2023. Finančná správa nformuje o možnosti uplatnenia zníženej sadzby ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatkyGarancia

16.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa naplno rozvíja platobné možnosti pre svojich klientov. Okrem daní je od začiatku marca tohto roka možné platobnou kartou uhrádzať už aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na využitie tejto novej funkčnosti je však potrebné, aby ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023Garancia

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Parlament dňa 10. 11. 2022 schválil novelu zákona č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorou sa možnosti štátnej podpory podnikov rozšírili o dotácie na vysoké ceny plynu a elektriny. Žiadosť ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2022Garancia

30.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 – Náklady budúcich období, 382 – Komplexné náklady budúcich období, 383 – Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2022Garancia

15.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚArchív

31.10.2018, Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov” v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky”. Podľa § 9 zákona o dani z motorových ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie diaľničných známok v roku 2022Garancia

26.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Diaľničné známky - legislatíva Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Diaľničné známky na Slovensku majú už od roku 2016 elektronickú podobu. Rovnako tomu je aj v roku 2022. Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Pohľadávky a záväzky v zákone o dani z príjmov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 29.3.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v pravidlách transferového oceňovania od 1.1.2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 5.4.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné