dnes je 29.6.2022

Najnovšie

Odpis dobropisu z účtovného a daňového pohľadu v roku 2022Garancia

29.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod V účtovníctve máme dodávateľský dobropis, ktorý je už viac ako 3 roky po splatnosti. Dobropis nám však už dodávateľ neuhradí. Cez ktorý účet je najsprávnejšie jeho odpísanie? Prípadne – ako je to z hľadiska daňovej uznateľnosti? Pohľad autora na problematiku: Predpokladáme, že zo strany ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie finančnej zmenky v roku 2022Garancia

29.6.2022, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR Definovanie zmenky Zmenka je cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom čase a mieste sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone. V podmienkach SR je zmenka ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

29.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Slovenská akciová spoločnosť je spoluzakladateľom českej obchodnej spoločnosti. Z tejto novozaloženej českej spoločnosti naša slovenská akciová spoločnosť vlastní 90 % podiel. Obchodný podiel bol upísaný a splatený v českých korunách. Prosíme, na ktorý účet 06* má slovenská akciová ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie predaja obchodného podielu v roku 2022Garancia

29.6.2022, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR Obchodný podiel predstavuje majetkové a nemajetkové práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Právami spoločníka majetkového charakteru môžu byť napríklad: právo na podiel na likvidačnom zostatku, právo na podiel na ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022Garancia

29.6.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger V novembri 2021 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne zverejnená v zákone č. 456/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022. Jej cieľom je zvýšiť transparentnosť účtovných subjektov, zosúladiť zákon o účtovníctve ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Stravné považované za akceptovateľný daňový výdavok podnikateľa v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Aj v prípade výdavkov (nákladov) vynaložených na stravovanie platí princíp, že ako daňovo akceptovateľné sa považujú tie, ktoré sú určené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov podnikateľa. Ide o výdavky, ktoré sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka, prípadne ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov. Tým, že sa majetok využíva ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zdanenie príjmu z predaja automobilu z pohľadu účtovníctva a dani z príjmov v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva predal v roku 2021 automobil zahrnutý v majetku do roku 2020, musí teda predaj zdaniť. Príjem z predaja uviedol na DP (B) v oddiele VIII. v tabuľke 3, r. §8 ods. 1 písm. c). Má podnikateľ účtovať vo svojom účtovníctve o úhrade ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vrátenie daňového preplatku dane z príjmov v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Čo sa rozumie pod pojmom daňový preplatok Daňový preplatok je definovaný v  § 2 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku na účely tohto zákona sa rozumie daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Pri podávaní ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie cestnej váhy do správnej odpisovej skupiny v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Potrebujeme zaradiť dlhodobý majetok – cestnú váhu. Prešli sme si definície všetkých odpisových skupín, no nevieme sa rozhodnúť, kam ju zaradiť. Či do 1-20 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie alebo do 4-17 Jednotlivé oddeliteľné súčasti ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Od marca 2021 si zamestnanci majú vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

4.11.2020, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 4. 11. 2020 schválila vláda. Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, Číslo: MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR zo 17 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

21.10.2020, Zdroj: SITA

... Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Ing. Jozef Pohlod Pohľad autora na problematiku: Projekt „Prvá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Od soboty 19.12.2020 budú s výnimkami zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb

18.12.2020, Zdroj: SITA

... Od soboty 19. decembra 2020 budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb s viacerými výnimkami. Ako vo vyhláške informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok. Ide o umelé kúpaliská, fitness centrá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023 ( 317/2018 Z. z., 129/2022 Z. z.)

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 30.6.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Transferové oceňovanie v roku 2022

Lektor: Ing. Alena Zábojová

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
jún 2022
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.6.2022
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,7 PLN (-0)
1 EUR24,72 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné