dnes je 19.6.2024

Najnovšie

Poslanci posunuli novú daň zo sladených nealkoholických nápojov do druhého čítaniaGarancia

19.6.2024, Zdroj: SITA

... Poslanci Národnej rady SR posunuli novú daň zo sladených nealkoholických nápojov, ktorej budú podliehať nealkoholické nápoje sladené cukrom alebo akýmikoľvek inými sladidlami do druhého čítania. Poslanci hlasovaním zreálnili návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, aj so zreteľom na ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

V stavebníctve bude musieť po novom dodávateľ vyplatiť mzdu zamestnancovi, ktorému ju nevyplatil zamestnávateľ, parlament schválil novelu zákonaGarancia

19.6.2024, Zdroj: SITA

... Dodávateľ služby bude po novom povinný vyplatiť mzdu zamestnancovi, ktorému ju nevyplatil zamestnávateľ, ak je tento priamym subdodávateľom pre dodávateľa služby. Dodávateľ služby bude po novom povinný vyplatiť mzdu zamestnancovi, ktorému ju nevyplatil zamestnávateľ, ak je tento priamym subdodávateľom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkazeGarancia

19.6.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Informácia je určená pre platiteľov dane, ktorí pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sú povinní platiť daň a majú povinnosť vykázať toto nadobudnutie tovaru v kontrolnom výkaze na základe údajov z faktúry vyhotovenej platiteľom dane z iného členského štátu. Informácia je určená ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku a zápis v kontrolnom výkazeGarancia

19.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Otázka č.1 - Nadobudnutie tovaru v tuzemsku  Ak platiteľ dane nadobudne tovar z iného členského štátu v tuzemsku a nemá faktúru o nadobudnutí, uvádza takéto nadobudnutie v kontrolnom výkaze? Otázka č.1 - Nadobudnutie tovaru v tuzemsku Ak platiteľ dane nadobudne tovar z iného členského ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Predĺženie odvodovej úľavy pre poľnohospodárov posunuli poslanci do druhého čítaniaGarancia

19.6.2024, Zdroj: SITA

... Predĺženia odvodovej úľavy pre poľnohospodárov prvovýroby a akvakultúru posunuli dnes poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Novelu zákona o sociálnom poistení, predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR na základe Schémy štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Faktúry o dodaní tovaru, prijatí služby a zápis v kontrolnom výkazeGarancia

19.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Otázka č. 1 - Faktúra o dodaní nehnuteľnosti Kde uvádza dodávateľ a kde odberateľ údaje z faktúry o dodaní nehnuteľnosti (resp. zmluva o prevode nehnuteľnosti) v kontrolnom výkaze? Otázka č. 1 - Faktúra o dodaní nehnuteľnosti Kde uvádza dodávateľ a kde odberateľ údaje z faktúry o dodaní ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu - všeobecneGarancia

19.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Otázka č. 1 - Údaje v časti B.1. kontrolného výkazu Čo sa uvádza v časti B.1.kontrolného výkazu? Otázka č. 1 - Údaje v časti B.1. kontrolného výkazu Čo sa uvádza v časti B.1.kontrolného výkazu? Odpoveď V časti B.1. kontrolného výkazu uvádza príjemca prijaté dodania tovarov a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Pozitívne zmeny v PZPGarancia

19.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) z dielne Ministerstva financií SR (MF SR). Novela prichádza s viacerými zmenami, ktoré pozitívne pocítia najmä klienti poisťovní.  Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o povinnom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k povinnosti podania súhrnného výkazu osobami registrovanými podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastnili na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľaGarancia

19.6.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Táto informácia je určená pre osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnili trojstranného obchodu podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH v postavení prvého odberateľa a majú povinnosť uviesť toto dodanie do súhrnného výkazu podľa § 80 ods. 3 zákona o DPH (platné od 1.1.2018). ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Zdaňovať sa majú po novom aj elektronické cigarety či nikotínové vrecúškaGarancia

19.6.2024, Zdroj: NRSR

... Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa má od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Zároveň sa má táto daň v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý Národná ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

479 Ostatné dlhodobé záväzkyArchív

10.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   479   Prijatá dlhodobá pôžička od rôznych subjektov (vrátane dlhodobej pôžičky od spoločníkov a členov okrem pôžičky v rámci konsolidovaného celku a vrátane dlhodobej finančnej výpomoci ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

17.10.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní PO - rozhovor s Ing. Petrom Horniačekom

V rámci daňového priznania PO častokrát vznikajú chyby. V tejto epizóde podcastu sme spolu Ing. Petrom Horniačkom o týchto chybách diskutova...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.6.2024
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,35 PLN (-0)
1 EUR24,77 CZK (+0,07)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné