NOVINKA
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z pohľadu účtovníctva

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Novela daňového poriadku s ...
V priebehu roka 2018 boli zatiaľ schválené 2 novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Obidve novely už sú zverejnené aj v Zbierke zákonov.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Novela zákona o dani z príjmov spresňuje zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny tak, pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
Novela zákona o účtovníctve od ...
Novela zákona o účtovníctve stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona oúčtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou.
Top témy
Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.
Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP
Finančná správa upozorňuje, že od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby - podnikateľov.
Podiely na zisku (dividendy) uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.
Najnovšie
14
nov
Aplikace metody vynětí příjmů plynoucích ze zahraničí - ...
Aplikácia metódy vyňatia príjmov plynúcich zo zahraničia - judikát Predmetom sporu bolo jednak určenie, či príjmy plynúce českému rezidentovi za prácu na ropnej plošine v kontinentálnom šelfe podliehajú dohode o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ) medzi SR a ...
14
nov
Srážková daň umělce nerezidenta, ...
Zrážková daň umelca nerezidenta, miesto zdaniteľného plnenia Umelec, daňový rezident Spolkovej republiky Nemecko a platiteľa DPH v Nemecku, fakturuje umelecký výkon na území Nemecka českej agentúre, so sídlom len v Českej republike a platcovia DPH v SR. Kde je ...
13
nov
Výnos z uzavření smlouvy o věcném ...
Výnos z uzavretia zmluvy o vecnom bremene Naša spoločnosť (povinný) uzavrela s plynárenskou spoločnosťou zmluvu o vecnom bremene, kedy na dobu neurčitú bude umiestnené plynárenskej zariadenie na ťarchu nášho pozemku. Za to obdržíme náhradu na základe ocenenie ...
12
nov
Náklady na přistavěný kontejner - ...
Náklady na pristavený kontajner - účtovanie Rada by som skonzultovali zaúčtovanie faktúry za pristavenie kontajnerov na odvoz sute a odpadu po rekonštrukcii hotelových izieb. Ide o faktúru vo výške 52 000 Sk. Môžem dať do nákladov na účet 518, alebo sa jedná o ...
09
nov
Dodanie tovaru
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Dodanie tovaru ZDPH definuje ako: prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPH hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné ...
09
nov
Nepeněžní vklad
Nepeňažné vklad Územné samosprávne celky (mestá, obce) vkladajú do akciovej spoločnosti nehnuteľnej veci ako nepeňažný vklad do základného imania akciovej spoločnosti. Nepeňažný vklad sú nehmotné veci zapisované aj nezapisované do katastra nehnuteľností. ...
09
nov
Stravenky pro FO - podnikatele
Stravenky pre FO - podnikateľov Môže podnikateľ - fyzická osoba nakúpiť stravenky pre seba a uplatniť 55% ceny ako daňový náklad, obdobne ako to robí pre svojich zamestnancov? Ak nie, existuje iný postup pre daňovú uznateľnosť aspoň časti nákladov na ...
08
nov
Zdanění nájmu movitého majetku
Zdanenie nájmu hnuteľného majetku účtov začínajúcu firmu, ktorá sa zaoberá zdravou výživou a poradenstvom pre zdravý životný štýl. Vybudovali priestor, kde v pôvodnom zámere chceli časť tohto priestoru prenajímať masérovi a kozmetičke. Vo zvyšných priestoroch ...
08
nov
Výroba formy pro zákazníka z USA
Výroba formy pre zákazníka z USA Pre firmu z USA vyrábame vstrekovacie formu, ktorú chcú po zhotovení nechať na odskúšanie v SR. Mali by sme vyfakturovať plnenia s DPH 21%, keďže nejde o vývoz. Jedná sa o vysokú čiastku. Môžu si následne požiadať o vrátenie ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Príplatky za víkendy, sviatky a ...
JUDr. Zdeňka Dvoranová Chceli by sme sa opýtať na nové príplatky za prácu cez víkend a sviatok od 01.05.2018 pri nočných zmenách. V našej spoločnosti máme zavedenú nepretržitú prevádzku a zamestnanci sa striedajú v 12 hodinových zmenách: denná zmena od 06.00 do ...
PREDAJ A KÚPA OJAZDENÉHO OSOBNÉHO ...
Ing. Antónia Parajková Právne predpisy a súvisiace predpisy Pravidlá a definície pre režim DPH pri predaji a kúpe osobného automobilu do/z iného členského štátu EÚ sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.11.2018 - 23.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
3.12.2018 - 4.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
4.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles