dnes je 17.6.2024

Najnovšie

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)Garancia

17.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na začiatku júna 2024 zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, na základe ktorej  sa budú sumy stravného opätovne zvyšovať . Sumy ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Agentúra Moody´s potvrdila Slovensku nezmenený ratingGarancia

17.6.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Po tom, čo nedávno ratingové agentúry Standard & Poor's (S&P) a Fitch Ratings ponechali Slovensku nezmenené ratingy, dnes sa k nim pridala ďalšia renomovaná agentúra Moody´s. Slovensku dala rovnaké hodnotenie ako naposledy, teda na úrovni A2 s negatívnym výhľadom.  Po tom, čo nedávno ratingové agentúry ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Finančná správa upozorňuje dovolenkárov, za dovoz suveníru môže hroziť pokuta aj väzenieGarancia

17.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa (FS) každoročne počas dovolenkovej sezóny eviduje prípady dovozu suvenírov, ktoré sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz chránených druhov môže hroziť mastná pokuta i trest odňatia slobody. FS preto v danej oblasti poskytuje informácie a vďaka osvete ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie platby kreditnou kartou v jednoduchom účtovníctveGarancia

14.6.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako zaúčtovať platbu kreditnou kartou? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Účtovanie platby kreditnou kartou v jednoduchom účtovníctve Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Ubytovanie zamestnancov z pohľadu daní v praxiGarancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Daňovými výdavkami sú aj výdavky zamestnávateľa na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere ( § 42 ZP ) v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010, Z.z. , ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Posledný termín na podanie daňového priznania sa blížiGarancia

14.6.2024, Zdroj: SITA

... Daňovníci majú už len niekoľko týždňov na podanie daňového priznania za rok 2023, pričom posledný deň predĺženej lehoty pripadá na pondelok, 1. júla 2024. Daňovníci majú už len niekoľko týždňov na podanie daňového priznania za rok 2023, pričom posledný deň predĺženej lehoty pripadá na pondelok, 1 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie energie v jednoduchom účtovníctveGarancia

13.6.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako zaúčtovať spotrebu energií v jednoduchom účtovníctve? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Účtovanie energií v jednoduchom účtovníctve Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zamestnanci budú môcť rekreačný poukaz preniesť na rodičaGarancia

13.6.2024, Zdroj: NRSR

... Zamestnanec bude môcť od budúceho roka preniesť rekreačný poukaz aj na svojho rodiča. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Zamestnanec bude môcť od budúceho roka preniesť rekreačný poukaz aj na svojho rodiča. Vyplýva ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Brigádnici nemusia platiť preddavky na daňGarancia

13.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane, nemusia tento preddavok platiť. Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Tehotenské a materské pre študentky: Dôležité je mať nemocenské poistenie, bez neho poskytuje tehotenské štipendium škola a rodičovský príspevok úrad práceGarancia

13.6.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Študentka, resp. mladá tehotná žena po skončení štúdia nemá automaticky nárok na dávku tehotenské a prípadne neskôr na dávku materské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa. Počas štúdia totiž študenti nie sú automaticky nemocensky poistení, iba ak by si napr. sami platili dobrovoľné nemocenské poistenie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

479 Ostatné dlhodobé záväzkyArchív

10.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   479   Prijatá dlhodobá pôžička od rôznych subjektov (vrátane dlhodobej pôžičky od spoločníkov a členov okrem pôžičky v rámci konsolidovaného celku a vrátane dlhodobej finančnej výpomoci ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

17.10.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní PO - rozhovor s Ing. Petrom Horniačekom

V rámci daňového priznania PO častokrát vznikajú chyby. V tejto epizóde podcastu sme spolu Ing. Petrom Horniačkom o týchto chybách diskutova...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.6.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,37 PLN (+0,03)
1 EUR24,74 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné