dnes je 5.12.2021

Najnovšie

Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich za rok 2021Garancia

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtovná jednotka je v zmysle zákona o účtovníctve povinná viesť účtovníctvo priebežne počas účtovného obdobia a najmä v časovom slede tak, aby sa zároveň zabezpečila jeho úplnosť, správnosť a preukázateľnosť, t. j., každý účtovný prípad musí byť ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2021Garancia

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ak si to situácia vyžaduje, má účtovná jednotka právo v účtovníctve otvoriť a používať aj iné, tzv. pomocné účtovné knihy, popri troch hlavných (peňažný denník a knihy pohľadávok a záväzkov). Najčastejšími druhmi pomocných kníh v praxi sú knihy ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok za rok 2021Garancia

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná zaevidovať všetky vzniknuté záväzky v zmysle § 5 ods. 3 postupov účtovania v znení neskorších predpisov, a to nielen všetky dodávateľské faktúry, ale aj záväzky voči zamestnancom, záväzky z finančných ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Kontrola účtovania v peňažnom denníku za rok 2021Garancia

3.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Peňažný denník je jedna z najhlavnejších účtovných kníh jednoduchého účtovníctva, ktorá poskytuje prehľad o všetkých hotovostných účtovných prípadoch vykonaných účtovnou jednotkou vždy v priebehu jedného účtovného obdobia. Členenie, ako aj všetky ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19 - aktualizovaný k 2.12.2021Garancia

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov (Manuál). Manuál je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rezort hospodárstva po rokovaní so zamestnávateľmi spresnil niektoré časti manuálu testovania vo firmáchGarancia

3.12.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo hospodárstva SR po rokovaní so zamestnávateľmi mierne upravilo niektoré časti manuálu testovania vo firmách. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort, upresnil sa postup pri likvidácii odpadu po testovaní a presnejšie sa definovala aj následná finančná kompenzácia za testovanie. Do manuálu zároveň ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Slovensko prišlo v roku 2019 na nevybranej DPH o 1,3 miliardy eurGarancia

3.12.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko prišlo v roku 2019 na nevybranej dani z pridanej hodnoty (DPH) o 1,3 miliardy eur. Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP). Podľa správy, ktorú zverejnila Európska komisia, na nevybranej DPH prišli členské štáty Európskej únie v roku 2019 o 134 miliárd eur. Slovensko ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podnikatelia budú môcť začať opätovne žiadať o dotácie na nájomné od 9. decembra 2021Garancia

3.12.2021, Zdroj: SITA

... Podnikatelia budú môcť začať opätovne žiadať o dotácie na nájomné od 9. decembra 2021. Na tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho je tretie kolo pomoci aktuálne v schvaľovacom procese. Čaká sa na vyjadrenie Protimonopolného úradu SR a Európskej komisie. Minister opätovne ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2021Garancia

2.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Základnou právnou normou, z ktorej je pri zostavovaní účtovnej závierky potrebné vychádzať, je zákon č.  431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje najmä rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva fyzických ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku za rok 2021Garancia

2.12.2021, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Povinnosť zostaviť na konci kalendárneho roku účtovnú závierku, sa týka len tých fyzických osôb - podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva a preukazujú tak skutočne vynaložené výdavky. Naopak tí, ktorí uplatňujú paušálne výdavky ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

10.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 10.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
december 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 3.12.2021
1 EUR1,13 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,6 PLN (-0,03)
1 EUR25,42 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné