dnes je 28.5.2022

Najnovšie

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

27.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

27.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Paušálna náhrada výdavkov za použitie cestného motorového vozidla na pracovné cesty sa vypočíta na základe priemerných podmienok týchto ciest, t. j. priemerný počet kilometrov za dané obdobie, ceny pohonnej látky, sumy základnej náhrady a spotreby pohonnej látky ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Prístupy k určeniu indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka od 1. januára 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok”) obsahuje ustanovenia, ktoré určujú princípy určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka (definuje ich § 53d – Index daňovej spoľahlivosti). Index daňovej spoľahlivosti je v podstate hodnotením daňovníka (podnikateľského ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Technické zhodnotenie majetku z pohľadu daňových odpisov v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Chceli by sme sa opýtať, v akej výške môže byť uplatnený daňový odpis majetku v nasledovnom prípade: Majetok bol zaradený 19. 6. 2019 do odpisovej skupiny 5 s nadobúdacou hodnotou 150 319,36 €, daňový odpis za rok 2019 bol uplatnený vo výške 7/12 ročného odpisu. V roku 2021 bol tento ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zmena zákona o cenách - zaokrúhľovanie od 1. júla 2022Garancia

27.5.2022, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Viliam Poništ, PhD. Pomerne dlho sa o tejto skutočnosti rozprávalo, a to najmä v odborných kruhoch – nakoniec zvíťazil názor, podľa ktorého pristúpime k zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti. Novelou zákona o cenách nemá dôjsť a nedochádza k obmedzovaniu platieb najmenšími mincami – jedno a dvoj centami ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú značný význam v procese finančného hospodárenia ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie bytov a parkovacích miest do správnej odpisovej skupiny v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Chceli by sme sa opýtať, firma kúpila v novopostavenom bytovom dome 3 byty za účelom prenajímania. Byty sú holobyty, čiže všetko podlahy, sanitu, resp. všetky úkony firma účtovala na obstaranie k jednotlivým bytom ako ich dorábali (mimo nábytku). Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vzor rozhodnutia poskytnutia paušáluGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Vzor rozhodnutia poskytnutia paušálu Vzor rozhodnutia poskytovania paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie paušálu na konkrétnom príklade Názov firmy Rozhodnutie O poskytovaní paušálnej náhrady výdavkov za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Stravné - Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestáchGarancia

26.5.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách Krajina   MenovýKód   Mena   Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene   2002 1)   2003 2)   2004 3)   2005 4)   2006 5)   2007 6)   2008 7)   2009 8)   2010 9)   2011 10)   2012 11) ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Preddavok na daň z príjmov právnických osôb určuje § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej „ ZDP ”). Ide o povinnú platbu dane, ktorú daňovník platí v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia z dôvodu, že výsledná výška dane za toto obdobie nie je známa. Daňovník ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Od marca 2021 si zamestnanci majú vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

4.11.2020, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 4. 11. 2020 schválila vláda. Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, Číslo: MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR zo 17 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

21.10.2020, Zdroj: SITA

... Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Ing. Jozef Pohlod Pohľad autora na problematiku: Projekt „Prvá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Od soboty 19.12.2020 budú s výnimkami zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb

18.12.2020, Zdroj: SITA

... Od soboty 19. decembra 2020 budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb s viacerými výnimkami. Ako vo vyhláške informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok. Ide o umelé kúpaliská, fitness centrá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Daňové preplatky a nedoplatky v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 10.6.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 23.6.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
máj 2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.5.2022
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,59 PLN (-0,03)
1 EUR24,7 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné