dnes je 13.8.2022

Najnovšie

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a skúšobná dobaGarancia

12.8.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 28 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce ak dochádza k prevodu činnosti zamestnávateľa alebo časti činnosti zamestnávateľa alebo k prevodu úloh zamestnávateľa alebo ich časti k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov v plnom ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémieGarancia

12.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Sociálna poisťovňa upozorňuje , že ak ste počas pandémie pracovali v zahraničí na území štátov EÚ ako vyslaní zamestnanci alebo SZČO , zjednodušené osobitné pravidlá pri získavaní potrebných dokumentov A1 zo Sociálnej poisťovne platili do konca júna 2022. Od 1. júla 2022 sa tzv. ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Leto - čas brigád a sezónnych prácGarancia

12.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Niektorí ľudia využijú leto namiesto oddychu ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

I. polrok 2022 - najčastejšie ideme do invalidného dôchodku pre nádorové ochorenia, prevažujú ženyGarancia

12.8.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Viac ako polovicu novouznaných invalidít nad 70 percent, ktoré v prvom polroku tohto roku posudzovali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, tvorili nádorové ochorenia. Sú tak naďalej najčastejším dôvodom, pre ktoré Sociálna poisťovňa po splnení ďalších zákonných podmienok priznáva svojim poistencom nárok ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona o dani z pridanej hodnotyGarancia

11.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svoje webovej stránke „Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov”. Vzhľadom na zmeny a doplnenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

K dovezenej bižutérii chýbali údaje, vrátili ju späť do ČínyGarancia

11.8.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Žilinskí príslušníci finančnej správy vrátili poštovú zásielku s náramkami na nohu a náhrdelníkmi späť do Číny, odkiaľ bola odoslaná. Chýbali k nej dôležité informácie na posúdenie, či spĺňa bezpečnostné požiadavky pre budúcich používateľov. Žilinskí príslušníci finančnej správy vrátili poštovú zásielku ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobeGarancia

11.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Ako trvalý nástroj na ochranu pracovných miest plynule nahradil dočasnú finančnú pomoc zamestnávateľom cez projekt Prvá pomoc. Prostredníctvom systému skrátenej práce už zamestnávatelia načerpali sumu viac ako 14 miliónov eur na ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Možnosť žiadať flexibilné formy práce od 1.10.2022Garancia

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Dňa 1.10.2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela Zatiaľ bola schválená na vládnej úrovni. 1 , ktorou dôjde k transpozícii smerníc EÚ, a to: Smernice 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a Smernice 2019/1158 ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Dňa 6.8.2022 bolo vyhlásené Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým dochádza k zmene sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma . Nové sumy stravného budú platiť už od 1.9.2022 ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Suma cestovných náhrad sa zvýši od 1. septembra 2022Garancia

10.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022 . Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Od marca 2021 si zamestnanci majú vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

4.11.2020, Zdroj: SITA

... Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 4. 11. 2020 schválila vláda. Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, Číslo: MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR zo 17 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda sa od 1. januára 2021 zvýši na 623 eur, stúpnu aj príplatky pre zamestnancov

21.10.2020, Zdroj: SITA

... Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zahrnutie finančného príspevku z projektu „Prvá pomoc“ do zdaniteľných príjmov v roku 2021

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiadali sme o finančný príspevok – prvá pomoc – opatrenie č. 3B, ktorý nám bol schválený a následne poslaný na náš účet. Naša otázka je, či je tento príspevok zahrňovaný do príjmov v daňovom priznaní za rok 2020? Ing. Jozef Pohlod Pohľad autora na problematiku: Projekt „Prvá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Od soboty 19.12.2020 budú s výnimkami zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb

18.12.2020, Zdroj: SITA

... Od soboty 19. decembra 2020 budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb s viacerými výnimkami. Ako vo vyhláške informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok. Ide o umelé kúpaliská, fitness centrá ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o účtovníctve od 1.9.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 16.8.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Daňová kontrola v praxi – ako daňový úrad počíta pokuty a úroky z omeškania

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 17.8.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.8.2022
1 EUR1,03 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,68 PLN (-0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné