NOVINKA
Účtovanie dane z poistenia v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Rekreačný poukaz a príspevok ...
Zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov sa zaviedol ako jedna z foriem podpory cestovného ruchu aj rekreačný poukaz. Nadväzujúcou novelizáciou Zákonníka práce boli upravené v § 152a podmienky poskytovania príspevku zamestnávateľa na rekreáciu pre svojich zamestnancov.
Žiadosti na pridelenie kódu ...
Podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 2019, sú povinní používať na evidenciu tržieb iba pokladnice pripojené on-line na finančnú správu. O pridelenie kódu pokladnice pre eKasu už môžu oddnes podnikatelia žiadať.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku.
Bola zmenená jedna z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy, podľa ktorej sa od 1. marca 2019 už nesleduje výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov, ale len výška 500 eur od jedného zamestnávateľa.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
18
apr
Nárok na odpočet daně
Právo na odpočet daněZákladní ustanovenia § 72 a § 73 CIVA Uplatňovanie odpočtu dane rieši ustanovenie § 72 až § 79c zákona o DPH. Všetky tieto ustanovenia týkajúce sa uplatňovania odpočtu dane však vychádzajú z dvoch základných ustanovení zákona o DPH, a to § ...
18
apr
Zamedzenie dvojitého zdanenia ...
Ing. Juraj Válek, PhD. Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, rozhodnú o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy, začne sa postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou. Pričom sa ...
18
apr
Uplatňovanie dane z pridanej ...
Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2019 boli zmeny v § 38 z dôvodu prijatého zákona č. 369/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Ustanovenie § 38 zákona o DPH je transpozíciou čl. 12 ods. 2, 3 a čl. 135 ...
18
apr
Omezení daňového nákladu při ...
Obmedzenie daňového nákladu pri predaji cenného papiera § 24 ods. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad z nadobúdací ceny akcie, ktorá nie je oceňovaná v súlade s účtovnými predpismi reálnou hodnotou, z nadobúdací ceny kmeňového listu, ktorý nie je oceňovaný v ...
18
apr
Osvobození poskytnutí služeb ...
Oslobodenie poskytnutie služieb viazaných na dovoz tovaru a vývoz tovaru § 69 CIVA - Oslobodenie poskytnutie služieb viazaných na dovoz tovaru a vývoz tovaru Do 31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019 Pri vývoze tovaru je oslobodený od dane poskytovanie prepravy tovaru a ...
18
apr
Výpočet daně u dodání zboží a ...
Výpočet dane na dodanie tovaru a poskytnutie služby § 37 CIVA - výpočet dane na dodanie tovaru a poskytnutie služieb Do 31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019 výpočet dane je nastavený dvoma spôsobmi. Ide o výpočet dane "zdola", ak je daň počítaná z nastaveného základu dane, ...
18
apr
Sazba daně u výstavby nebo dodání ...
Sadzba dane pri výstavbe alebo dodanie stavby pre sociálne bývanie § 49 CIVA - Sadzba dane pri výstavbe alebo dodanie stavby pre sociálne bývanie 2014 2015-2019 Pri poskytnutí stavebných a montážnych prác spojených s výstavbou stavby pre sociálne bývanie, ...
17
apr
Osvobozená plnění bez nároku na ...
Oslobodené plnenia bez nároku na odpočet Ak platiteľ uskutočňuje plnenia oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane, znamená to pre neho, že pri uskutočnených plnení síce neodvádza daň, avšak súčasne u všetkých súvisiacich prijatých plnení, ktorá vyhotovuje ...
17
apr
Úvodník
Ing. Nadežda Fuksová Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne vás informujeme o zmenách, ktoré sú schválené a nadobudnú účinnosť od 1. januára 2020. S platnosťou od 1. januára 2020 v našej legislatíve týkajúcej sa dani z pridanej hodnoty ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vysporiadanie daňovej povinnosti za ...
Účtovanie pôžičky medzi ...
Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...
Poznámky k účtovnej závierke za ...
Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...
Účtovanie diaľničných známok v ...
Mgr. Lucia Hanusová Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky. ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
29.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
17.6.2019 - 19.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
13.8.2019 - 15.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles