dnes je 23.6.2021

Najnovšie

Informácia k správnemu používaniu účtovnej sústavy zahraničnými fyzickými osobami po 1.10.2020Garancia

23.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane v spolupráci s Odborom daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „ Informáciu k správnemu používaniu účtovnej sústavy zahraničnými fyzickými osobami po 1. 10. 2020.” Od 1. 10. 2020 sa v súvislosti so zákonom ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Slovenská ekonomika po druhej vlne ožívaGarancia

23.6.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Rast HDP dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roku svoju predkrízovú úroveň. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky na roky 2021 až 2024. Naďalej však pretrváva vyššia ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Legislatíva na elimináciu používania najmenších euromincí je už podľa NBS pripravenáGarancia

23.6.2021, Zdroj: SITA

... Legislatíva na elimináciu používania najmenších euromincí je už podľa Národnej banky Slovenska pripravená. Centrálna banka zrušenie používania najmenších euromincí plne podporuje už nejaký čas a vníma tento krok pozitívne. Legislatívny proces je však v rukách ministerstva financií, následne vlády a parlamentu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýši o viac ako 40 eur mesačne, garančná dávka stúpne o 123 eurGarancia

22.6.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2021 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Úspešná kontrolná akcia odpočtu DPH pri nehnuteľnostiachGarancia

22.6.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa preverovala uplatňovanie odpočtu dane z pridanej hodnoty v súvislosti s obstaraním nehnuteľností. Kontrolóri finančnej správy vykonali miestne zisťovanie u 60 daňových subjektov, pričom porušenie zákona odhalili v 21 prípadoch. Touto kontrolnou akciou sme do štátneho rozpočtu priniesli ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadomGarancia

22.6.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Hodnotenie agentúry podľa ministerstva financií realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza po druhej vlne pandémie. Dobrou správou je to, že aj medzinárodné agentúry nám potvrdzujú priaznivý ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Novela zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1. januára 2022Garancia

21.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. V zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Odložené daňové priznania je potrebné podať do 30. júna 2021Garancia

21.6.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť splniť 280 000 daňovníkov, ktorým zostáva už len týždeň a pol. Už 30. júna 2021 im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Finančná správa prijala za zdaňovacie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

18.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti (1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa má novú stratégiu na roky 2021 až 2026Garancia

18.6.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Národná rada SR schválila Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026. Víziou Sociálnej poisťovne je stať sa modernou a skutočne proklientsky orientovanou inštitúciou. Potenciál pre jej naplnenie vidí v štyroch hlavných oblastiach: klienti, procesy, zdroje a zamestnanci. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

2.7.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Podnikanie v „Československu“ – otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak

Lektor: Alena Lipovská, Jiří Šindelář, Lenka Dvořáková, Veronika Žáčková

Dátum: 28.6.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovanie obchodných spoločností v roku 2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 2.7.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
jún 2021
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.6.2021 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.6.2021
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,53 PLN (-0,01)
1 EUR25,53 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné