dnes je 3.12.2021

Najnovšie

EIB poskytne EXIMBANKE SR 30 miliónov eur na urýchlenie obnovy podnikov postihnutých pandémiou COVID-19Garancia

2.12.2021, Zdroj: EXIMBANKA SR

... EIB poskytne 30 miliónov eur na podporu slovenských MSP a stredne veľkých spoločností na udržanie pracovných miest, zachovanie likvidity a podpory ich konkurencieschopnosti. Tieto zdroje zároveň napomáhajú zotavovaniu Slovenska z pandémie COVID-19. Ide o druhú spoločnú aktivitu EIB a EXIMBANKY SR na ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za november 2021Garancia

2.12.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za november 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. septembra 2024. Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Subjekty v cestovnom ruchu by mali môcť využívať štátnu pomoc až do konca budúceho rokaGarancia

2.12.2021, Zdroj: SITA

... Subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu by mali mať možnosť využívať štátnu pomoc v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu až do konca budúceho roka. Vláda v stredu 1. 12. 2021 schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu, na základe ktorej sa predlžuje obdobie na poskytovane štátnej pomoci ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Preventívne zasielanie listov k zdaneniu príjmov z predaja nehnuteľností prinieslo štátu 2,5 milióna eurGarancia

2.12.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Minimálne náklady a 2,5-miliónový prínos pre štátny rozpočet. Takýto efekt priniesla preventívna akcia, v rámci ktorej finančná správa vo februári tohto roka zaslala takmer 13 tisíc daňovníkom listy, aby ich upozornila na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zverejnenie preskúmania štandardu IAS 37Garancia

2.12.2021, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Rada pre medzinárodné výkazníctvo Spojeného kráľovstva (FRC) uverejnila tematické preskúmanie s cieľom pomôcť spoločnostiam zlepšiť kvalitu ich podnikového vykazovania v súvislosti s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva. Vykazovanie rezerv a podmienených záväzkov ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prvá pomoc sa má zamestnávateľom a SZČO vyplácať aj v januári a februári, uplatňovanie kurzarbeitu sa posunie od 1. marca 2022Garancia

2.12.2021, Zdroj: SITA

... Trvalý kurzarbeit by sa mal na Slovensku zaviesť až od 1. marca budúceho roka. Prvé dva mesiace budúceho roka by mali úrady práce a sociálnych vecí poskytovať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) príspevky na udržanie zamestnanosti v režime súčasnej Prvej pomoci. Zákon o podpore ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda schválila 500 eurový poukaz pre seniorovGarancia

2.12.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Vláda na rokovaní 1. 12. 2021 schválila 500 eurový očkovací poukaz pre seniorov z dielne Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií týmto návrhom sleduje štyri hlavné ciele. Prvým je maximálna ochrana zdravia a životov najviac ohrozených ľudí. Druhým je snaha odľahčiť nemocnice od náporu iných pacientov ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Pandemická PN sa od 1. decembra 2021 končí, poistenci majú nárok na nemocenskéGarancia

1.12.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri iných dôvodoch dočasnej pracovnej neschopnosti (choroba, úraz). Pandemická ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podnikatelia si na spustenie tretieho kola dotácií na nájomné budú musieť ešte chvíľu počkaťGarancia

1.12.2021, Zdroj: SITA

... Podnikatelia si na spustenie tretieho kola dotácií na nájomné budú musieť ešte chvíľu počkať. Ministerstvo hospodárstva SR totiž čaká na schválenie schémy de minimis zo strany Protimonopolného úradu SR a taktiež na predĺženie Covid schémy zo strany Európskej komisie, ktorá je platná do konca tohto roka ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podomácky vyrobené pivo pre vlastnú spotrebu sa od roku 2023 oslobodí od spotrebnej daneGarancia

1.12.2021, Zdroj: SITA

... Ak si niekto od začiatku roka 2023 doma vyrobí pivo pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti v objeme najviac 10 hektolitrov ročne, na takto vyrobené pivo sa bude vzťahovať nulová sadzba spotrebnej dane. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od poslancov za stranu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 10.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
december 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 2.12.2021
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,63 PLN (-0,03)
1 EUR25,44 CZK (-0,08)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné