dnes je 28.9.2021

Najnovšie

Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmovGarancia

27.9.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmov.” Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/ ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021Garancia

27.9.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti. Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021. Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňovníci využívajú miernejšie podmienky odkladu platenia daneGarancia

27.9.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa podala pomocnú ruku daňovníkom, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie v podobe zmiernenia podmienok pri odklade platenia dane a zaplatení dane v splátkach. Oba tieto inštitúty do septembra tohto roka využilo 2 751 daňovníkov, pričom celková suma odkladov a splátok predstavuje vyše ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

NR SR schválila v prvom čítaní zákony ministerstva financiíGarancia

27.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 24. 9. 2021 v prvom čítaní päť zákonov, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR. Parlament podporil zaokrúhľovanie jedno a dvojcentových mincí, rozvoj trhu skrytými dlhopismi, zjednodušenie podávania účtovných dokumentov v elektronickej podobe, ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Ministerstvo spravodlivosti SR chce pomôcť podnikateľom, ktorým hrozí úpadokGarancia

24.9.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo spravodlivosti SR chce pomôcť podnikateľom, ktorým hrozí úpadok. Do medzirezortného pripomienkového konania už predložilo predmetný návrh zákona. V slovenských podmienkach ide pritom o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Hotelieri považujú druhý rok pandémie pre ubytovacie zariadenia za ešte horší ako predošlýGarancia

23.9.2021, Zdroj: SITA

... Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) považuje druhý rok pandémie pre domáce ubytovacie zariadenia za ešte horší ako predchádzajúci. Počet prenocovaní od začiatku tohto roka dosiahol iba 48 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou a pri porovnaní s minulým rokom ide o ďalší pokles prenocovaní ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodný e-mailGarancia

23.9.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov a zasielajú im podvodný e-mail. Ponúkajú im vrátenie sumy vo výške 136,99 eura, ak vyplnia priložený formulár žiadosti. Finančná správa takéto e-maily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Ekonomika stúpne o 3,7 %, rásť bude aj v ďalších rokochGarancia

23.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Slovenská ekonomika sa pretretiu vlnu pandémie oživuje miernejšie, ale rásť bude aj naďalej. Za celý rok 2021 naše HDP stúpne o 3,7 %. Spotreba domácností síce v závere roka klesne a zotavenie trhu práce sa odsunie, no vplyv koronavírusu na ekonomiku a zamestnanosť očakávame miernejší ako na konci minulého ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výdavky na stravovanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanieGarancia

22.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výdavky vynaložené na stravovanie podnikateľského subjektu (fyzickej osoby) nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a ustanovenia súvisiace so stravovaním neobsahuje ani Zákonník práce. Daňovo akceptovateľné výdavky na stravovanie podnikateľa sú viazané na zdanené príjmy, ktoré ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda schválila predĺženie možnosti získania sprostredkovateľského bonusu v rámci očkovacej lotérie do konca roka 2021Garancia

22.9.2021, Zdroj: SITA

... Vláda v stredu 22. 9. 2021 schválila návrh novely zákona, ktorým sa predlžuje možnosť získania sprostredkovateľského bonusu v rámci očkovacej lotérie, a to až do konca roka 2021. Schválený návrh novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.9.2021
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,6 PLN (-0)
1 EUR25,41 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné