dnes je 21.1.2022

Najnovšie

Oznámenie o možnosti pripomienkovania pravidiel e-commerce

20.1.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Projekt e-commerce je stále aktuálnou témou v EÚ a na podnet Európskej komisie sa uskutočňuje v týchto dňoch Štúdia o integrovanom a inovatívnom prepracovaní pravidiel EÚ upravujúcich transakcie elektronického obchodu z tretích krajín z colného a daňového hľadiska. V rámci nej sa vedú aj verejné konzultácie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Splatnosť nového poistného pre živnostníkov sa blíži: Sociálna poisťovňa ich na zmenu proaktívne upozorňuje

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rezort práce bude za január a február 2022 vyplácať Prvú pomoc+ vrátane opatrenia 3B

20.1.2022, Zdroj: SITA

... Úrady práce a sociálnych vecí budú aj za január a február 2022 vyplácať štátne príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Rovnako ako za november a za december 2021 pôjde o tzv. Prvú pomoc+. Zamestnávateľom tak bude štát na zamestnancov preplácať ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce - pravidlá účinné od 19. januára 2022

20.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2022 V. v. nariadil s účinnosťou od 19. januára 2022 opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zamestnávatelia a SZČO: Prichádza ďalšia možnosť odkladu poistného - za január 2022

20.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostávajú ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie. Odklad bude možný za mesiac január 2022 so splatnosťou do 31. marca 2025. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré schválila 19. januára 2022 a ktoré nadobudne účinnosť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Mzdové náklady - pravidlá ich účtovania a zdaňovaniaGarancia

19.1.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mzdové náklady patria, v rámci výrobnej kalkulácie, medzi priame náklady. Z pozície zamestnávateľa predstavujú daňovo akceptovateľný náklad na základe ich zúčtovania, bez ohľadu na to či boli skutočne vyplatené ( v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vstup zamestnancov na pracoviská - pravidlá účinné od 19. januára 2022Garancia

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa. Podľa vyhlášky je zamestnávateľ povinný podmieňovať vstup ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny taktiež podlieha zdaneniuGarancia

19.1.2022, Zdroj: SITA

... Aj príjem z predaja alebo výmeny virtuálnej meny podlieha dani z príjmu. Nakoľko na Slovensku nie je legislatíva v tejto oblasti všade jednoznačná, existuje viacero spôsobov, ako niektoré typy príjmov z krypta zdaňovať. Ako hovoria advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law Tax, ktorí spolupracujú ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa od spustenia obojsmernej komunikácie odoslala už vyše 42 tisíc elektronických dokumentovGarancia

19.1.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára 2022 zjednodušila. Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom 42 584 zásielok, resp. úradných dokumentov na Ústredný portál verejnej správy. Komunikácia ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

V roku 2021 na Slovensku vzniklo takmer 20-tisíc firiem

19.1.2022, Zdroj: SITA

... V minulom roku na Slovensku vzniklo 19 655 firiem a zaniklo 16 277 spoločností. Ako ďalej vyplýva z analýzy portálu finstat.sk, tieto čísla výrazne ovplyvnili dva faktory, a to pandémia COVID-19 a zrušenie podnikov pre novelizáciu legislatívy. Celkový počet vzniknutých firiem sa pritom nijak výraznejšie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Mimoriadne opravné prostriedky v daňových veciach

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 9.2.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 11.2.2022

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
  • POZOR! Oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 3B sú len tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a vykazujú pokles tržieb najmenej 40 %.

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
január 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.1.2022
1 EUR1,13 USD (-0)
1 EUR0,83 GBP (-0)
1 EUR4,52 PLN (-0)
1 EUR24,31 CZK (-0,11)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné