dnes je 15.4.2024

Najnovšie

Účtovanie stravného formou elektronických stravovacích karietGarancia

15.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako je možné účtovať elektronické dobíjacie karty? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Účtovanie stravného formou elektronických dobíjacích kariet Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o zálohovaní pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPHGarancia

12.4.2024, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Minárik Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Zálohovanie pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPH   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Super

Likvidačný zostatok - účtovanie u spoločníka s.r.o.Garancia

12.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako je možné účtovať o likvidačnom zostatku? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Likvidačný zostatok – účtovanie a ocenenie u spoločníka Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Vláda schválila nariadenie upravujúce pravidlá pre poskytovanie priamych platieb poľnohospodáromGarancia

12.4.2024, Zdroj: SITA

... Vláda SR schválila s pripomienkami nariadenie upravujúce pravidlá pre poskytovanie priamych podpôr poľnohospodárom na rok 2024. Dôvodom schválenia nariadenia vlády bolo reflektovanie na zmeny po prijatí 1. modifikácie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na roky 2023 - 2027 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového claGarancia

12.4.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovná závierka zanikajúcej účtovnej jednotkyGarancia

11.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako je možné zostaviť účtovnú závierku zanikajúcej účtovnej jednotky? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Účtovná závierka zanikajúcej účtovnej jednotky Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Prístup a základné pravidlá práce s elektronickým systémom dôkazu o statuse Únie (PoUS)Garancia

11.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke informáciu k „ Prístupu a základné pravidlá práce s elektronickým systémom dôkazu o statuse Únie (PoUS).” Elektronický systém Dôkaz o statuse Únie (PoUS) je zavedený v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2023/2879 z 15 ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registráciiGarancia

10.4.2024, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Minárik Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Uplatňovanie DPH pri skupinovej registrácii   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Platnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o určení základu dane podľa zákona o DPHGarancia

10.4.2024, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Minárik Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Určenie základu dane podľa § 22 zákona o DPH   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Platnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výskum a vývojGarancia

10.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako je možné účtovať o výskume a vývoji? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Výskum a vývoj Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Základné imanie - príkladyArchív

31.3.2017, Ing. Martina Mateášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martina Mateášová PhD. Ing. Ivan Bulánek Založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií Dve právnické osoby A a B sa rozhodli založiť akciovú spoločnosť C, a.s.. Základné imanie akciovej spoločnosti C, a.s. predstavuje 25 000 EUR (čo predstavuje 500 ks akcií po 50 EUR/ks). Rezervný fond ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Odpočet daňovej straty v roku 2024 v daňovom priznaní za rok 2023Garancia

26.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Pravidlá odpočtu daňovej straty Odpočítanie daňovej straty sa riadi podľa § 30 ods. 1 ZDP . Toto ustanovenie umožňovalo od základu dane odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dane z úrokov na bežnom účte v roku 2022Archív

27.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Prosíme, ako správne zaúčtovať daň z úrokov na bežnom účte? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: V časovej a vecnej súvislosti zaúčtuje účtovná jednotka daň z úrokov na bežnom účte nasledovne: Účtovný prípad   MD   D   Úroky v hrubej sume   221   662   Zrazená daň z príjmov   591AÚ ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

24.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

15.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu účtovníctva v roku 2024 - príklady z praxe

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 22.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 7.5.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.4.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,26 PLN (+0,01)
1 EUR25,34 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné