dnes je 25.10.2021

Najnovšie

Ust. §104 ods. 2 vo vzťahu k zrážkam zo mzdyGarancia

25.10.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Paragraf 104 sa v Exekučnom poriadku koncepčne nachádza v rámci exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Napriek tomu veľmi úzko súvisí práve s exekúciou, ktorá sa vykonáva zrážkami zo mzdy. Ust. § 104 ods. 2 hovorí jasne: „Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia k podávaniu daňového priznania k DPH v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane - One Stop Shop (OSS)Garancia

25.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k podávaniu daňového priznania k DPH v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane - One Stop Shop (OSS).” Táto informácia je určená pre: dodávateľov realizujúcich predaj tovaru na diaľku ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rezort dopravy pre následky pandémie vyplatil cestovnému ruchu pomoc v objeme zatiaľ 116 miliónov eurGarancia

25.10.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu poskytlo subjektom v cestovnom ruchu cez obe schémy štátnej pomoci zatiaľ približne 116 mil. eur. Predstavuje to necelú polovicu z celkovej sumy 257 mil. eur vyčlenenej na úhradu časti fixných nákladov podnikateľov ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Rezort kultúry vyplatil v rámci výzvy pre jednoosobové s.r.o. viac ako 1,7 milióna eurGarancia

25.10.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo kultúry SR vyplatilo zatiaľ v rámci výzvy pre jednoosobové s. r. o. 1 724 940 eur. Informovala o tom šéfka rezortu Natália Milanová vo svojom profile na sociálnej sieti. Výzvu pre jednoosobové s. r. o., mikropodniky a malé podniky spustilo ministerstvo 28. septembra 2021. Oprávnenými žiadateľmi ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Smernica zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmuGarancia

22.10.2021, Ing Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Spoločnosť/Meno: ....................................... Sídlo/Adresa: ............................................... IČO: ............................................................. DIČ: ............................................................. Program vlastnej ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Hospodárime lepšie, firmám sa v roku 2020 dariloGarancia

22.10.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Vládne opatrenia na boj s koronakrízou boli efektívne. Štát v roku 2020 vytvoril podmienky pre firmy, aby sa cez krízu neprepadli do strát. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov o hospodárení verejných financií, ktoré zverejnil Eurostat. Podľa aktuálneho oznámenia Eurostatu dosiahlo Slovensko v roku 2020 ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Slovensko chce podporiť podnikateľov pri expanzii do zahraničiaGarancia

22.10.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko chce svojim podnikateľom pomáhať pri expanzii do zahraničia a tiež v zdieľaní dobrej praxe v oblasti globálnych trendov. Na 15. ročníku Slovenskej kooperačnej burzy to uviedla Ingrid Brocková, štátna tajomníčka rezortu diplomacie. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Problémom rodinných firiem je podľa odborníkov neefektívny presun majetku na potomkovGarancia

22.10.2021, Zdroj: SITA

... Podiel rodinných firiem a úspešných podnikateľov neustále rastie. Väčšina rodinných firiem a úspešných podnikateľov na Slovensku a v Čechách verí, že ich podnikanie preberie niektorý z potomkov. V skutočnosti podľa Petra Jakubičku z Across Private Investments až 70 % bohatých rodín nedokáže úspešne presunúť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Smernica o použití sociálneho fondu na stravovanie zamestnancovGarancia

21.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Použitie sociálneho fondu na stravovanie     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie smernice ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnancaGarancia

21.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 1 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) možno v pracovnoprávnych vzťahoch upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie, ako to upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis i/, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Výpočet odstupného v roku 2021Garancia

4.3.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru v prípadoch, ak dôjde k jeho skončeniu výpoveďou alebo dohodou na podnet zamestnávateľa z dôvodov : - uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty: 381 - Náklady budúcich období, 382 - Komplexné náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2020Garancia

2.11.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca ...

Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Kvalifikovaný elektronický podpis do praxe

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 28.10.2021

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 3.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.10.2021
1 EUR1,16 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,6 PLN (+0,02)
1 EUR25,62 CZK (+0,1)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné