dnes je 29.10.2020

Najnovšie

Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. - oblasť dane z príjmovGarancia

28.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

358 Pohľadávky voči účastníkom združeniaGarancia

28.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Na účtoch 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia a 368 - Záväzky voči účastníkom združenia sa účtujú pohľadávky a záväzky pri združovaní podľa zmluvy o združení v prípadoch, keď z tohto titulu: nevzniká samostatná ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Úrady práce a sociálnych vecí budú vyplácať pandemický rodičovský príspevok aj naďalej

28.10.2020, Zdroj: SITA

Úrady práce a sociálnych vecí budú aj naďalej vyplácať pandemický rodičovský príspevok. Nárok na túto dávku rodičom opätovne vznikne od 1. novembra tohto roka, čím sa zabezpečí kontinuálne vyplácanie tejto dávky aj po novembri tohto roka. Úrady práce a ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda obnovila poskytovanie SOS dotácie pre ľudí bez príjmu, suma sa zvýši na 300 eur mesačne

28.10.2020, Zdroj: SITA

Vláda v stredu 28. 10. 2020 schválila návrh na obnovenie poskytovania tzv. SOS dávky. Suma tejto pomoci sa súčasne zvýši z 210 eur na 300 eur mesačne. Ide o dávku určenú pre ľudí, ktorí pre koronakrízu prišli o zárobkovú činnosť a nemajú nárok na žiadnu inú ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

O dotáciu 5 600 eur môžu zažiadať aj živnostníci, čo v prvej vlne skončili s podnikaním

28.10.2020, Zdroj: SITA

Živnostníci, ktorí ukončili svoje podnikanie po prvej vlne pandémie a chcú začať znovu podnikať, sa môžu uchádzať o príspevok na podporu podnikateľov. Po rokovaní vlády to v stredu 28. 10. 2020 povedal minister práce Milan Krajniak. Živnostníci, ktorí ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Negatívny dopad opatrení druhej vlny pandémie pociťuje 95 % firiem z ohrozených odvetví

28.10.2020, Zdroj: SITA

Negatívny dopad opatrení v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 pociťuje 95 % malých a stredných podnikov v najviac dotknutých odvetviach. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizoval Slovak Business Agency, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa sa pripravuje na výplatu 13. dôchodkov

28.10.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, že o 13. dôchodok nemusia osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa im ho v tomto roku vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch, teda v deň splatnosti dôchodku. Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, že o ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

ESC upozorňuje spotrebiteľov na internetové podvody v čase pandémie

28.10.2020, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Európske spotrebiteľské centrum radí, ako sa chrániť pred internetovými podvodmi v čase pandémie. Viacerí obchodníci zneužívajú situáciu a v posledných mesiacoch ponúkajú množstvo výrobkov, ktoré by nás údajne mali rôznymi spôsobmi chrániť pred koronavírusom. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podmienky nároku na pandemickú OČR a PNGarancia

28.10.2020, Zdroj: SITA

Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si vyžiadala a neustále vyžaduje prijímanie protipandemických opatrení, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu v našej krajine. Osoby, ktoré prišli do kontaktu s ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

355 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členomGarancia

27.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Na uvedenom účte sa podľa § 53 účtujú pohľadávky voči: - majetkovo prepojenými osobami s podielovou účasťou do 20 %, - pohľadávky spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z  ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieGarancia

22.9.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Drobný dlhodobý hmotný majetokGarancia

1.1.2017, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku dlhodobého majetku upravuje: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor. predpisov v:   § 28 zákona - stanovuje postup pri odpisovaní dlhodobého majetku, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor. ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

5.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 30.10.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa?

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola

Dátum: 30.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Aktuálne finančné podpory podnikateľov z dôvodu opatrení COVID-19
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2020 - daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...