dnes je 24.10.2020

Najnovšie

353 Pohľadávky za upísané vlastné imanieGarancia

23.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný prípad   MD   D   Pohľadávky voči akcionárom za upísané základné imanie zapísané do obchodného registra v EUR, ak vzniká emisné ážio:       - pohľadávka voči akcionárom   353   -   - menovitá hodnota akcií   -   411   - emisné ážio   - ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

351 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiGarancia

22.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Podľa § 53 postupov účtovania sa na predmetnom účte účtujú pohľadávky voči: prepojeným účtovným jednotkám (ďalej ÚJ) v rámci skupiny, ÚJ , v ktorej má ÚJ spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 22 ZoÚ zákona o účtovníctve ÚJ, v  ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

367 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladovGarancia

22.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný prípad   MD   D   Vznik záväzku pri upísaní cenných papierov a vkladov v obchodnej spoločnosti a družstve účtované u akcionárov, spoločníkov a členov   043   367   Vznik záväzku akcionárov a spoločníkov z titulu tvorby zákonného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Príloha k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2020/1434 z 9. októbra 2020 (Úľavy na nájomnom v dôsledku ochorenia COVID-19)Garancia

22.10.2020, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 16 Lízingy, ktorý sa nachádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008, sa mení v súlade s prílohou k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1434 z 9. ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Domáci cestovný ruch na prekonanie následkov koronakrízy dostane od štátu 100 miliónov eurGarancia

22.10.2020, Zdroj: SITA

Vládou schválená novela zákona o podpore celého segmentu domáceho cestovného ruchu pomôže tomuto sektoru prekonať následky koronakrízy. Ako ďalej vyhlásil na tlačovej besede minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ide o legislatívny rámec pre tvorbu schém ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Finančná správa očakáva ešte 120 000 daňových priznaníGarancia

22.10.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Necelé dva týždne zostávajú daňovníkom na to, aby si splnili svoju povinnosť, podali daňové priznanie a zaplatili daň z príjmu za uplynulý rok. Do týchto dní si ju už splnilo viac ako 1,1 milióna daňovníkov. Na zvýšený nápor sú pripravené daňové úrady ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Informácia k zákonu č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. - oblasť dane z pridanej hodnotyGarancia

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu k zákonu č. 264/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

347 Ostatné dotácie (účtovanie sponzorského)Garancia

21.10.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Na predmetnom účte sa účtuje podľa § 52a postupov účtovania, ak ide o poskytnutie dotácie z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie. Účtovný prípad   MD   D   Zaúčtovanie začiatočného stavu ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Sadzba dane z príjmov vo výške 15 % sa má od 1. januára 2021 vzťahovať už len na mikrodaňovníkovGarancia

21.10.2020, Zdroj: SITA

Sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % zrejme budú môcť od budúceho roka využiť len mikrodaňovníci, ktorých príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49 790 eur. Ide o hranicu pre registráciu na daň z pridanej hodnoty. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vláda schválila podporu cestovnému ruchu, chce mu pomôcť prekonať následky koronakrízyGarancia

21.10.2020, Zdroj: SITA

Vláda v stredu 21. 10. 2020 na svojom rokovaní schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá má pomôcť sektoru prekonať následky koronakrízy. Schválený návrh vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a minimálnej pomoci pre podniky ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieGarancia

22.9.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Drobný dlhodobý hmotný majetokGarancia

1.1.2017, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku dlhodobého majetku upravuje: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor. predpisov v:   § 28 zákona - stanovuje postup pri odpisovaní dlhodobého majetku, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor. ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaGarancia

10.12.2019, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová Prestávky na odpočinok a jedenie Prestávky v práci upravuje  § 91 ZP . Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

27.10.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 27.10.2020

Čas konania: 7:30 - 8:30

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Koronavírus - opatrenia Ministerstva financií SR
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.10.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...