dnes je 26.9.2023

Najnovšie

Úpravy vo VRP 2 zvyšujú užívateľský komfortGarancia

26.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Bezplatná aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb je pre približne 30 000 jej používateľov opäť o niečo komfortnejšia. Finančná správa aktualizovala jej funkcionality. Úpravou prešlo napríklad zobrazenie sadzby DPH, filtre tovarov a služieb či vystavených dokladov. Došlo aj k avizovanému ukončeniu podpory ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Potravinári a odvodová úľava: Dotknutí zamestnávatelia si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu, postup aj formulár zverejnila Sociálna poisťovňa v eSlužbáchGarancia

26.9.2023, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť. Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov, dotknuté subjekty tak ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovný pohľad na prevod obchodného podieluGarancia

25.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Okrem právneho posúdenia a realizácie prevodu obchodného podielu je pre zmluvné strany nevyhnutné aj posúdenie z pohľadu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre účtovné a daňové posúdenie prevodu obchodného podielu je podstatné, ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zostavenie kalkulácie normovou metódouGarancia

25.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Normová metóda Uvedená metóda sa nazýva aj rozdielová metóda zostavenia kalkulácie v heterogénnej výrobe s montážnou technológiou. Heterogénna výroba je charakteristická tým, že výrobky vznikajú mechanickým spojením samostatných dielov, pričom jednotlivé diely ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Akcia Horúce leto 2 odhalila časté neevidovanie tržiebGarancia

25.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolná akcia Horúce leto 2 nepriniesla pozitívne výsledky. Vo viac ako polovici kontrolovaných prevádzok totiž finančná správa odhalila porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Kontrolná akcia Horúce leto 2 nepriniesla pozitívne výsledky. Vo viac ako polovici kontrolovaných ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Nová služba Finančnej správy - FS DriveGarancia

22.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa informovala na svojej webovej schránke, že spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát- službu FS Drive. Prostredníctvom tohto nového nástroja môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať finančnej správe prostredníctvom ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Oslobodenie v prípade predaja obchodného podielu zahraničnej právnickej osobyGarancia

22.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. V súlade s ustanovením § 13c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je možné uplatniť daňové zvýhodnenie vo forme oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov u vybranej skupiny daňovníkov ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítanímGarancia

22.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Odčítanie Metóda zostavenia kalkulácie odčítaním patrí medzi úhrnné a používa sa v združených výrobách, kde jeden výrobok má rozhodujúci význam (hlavný výrobok) a ostatné sa považujú za nutne vznikajúce vedľajšie výrobky. Kalkulácia sa obvykle zostavuje len za ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Státisíce zamestnancov si už čoskoro prilepší, zamestnávateľ im na stravu prispeje viacGarancia

22.9.2023, Zdroj: SITA

... Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť zvýšia. Legislatívny návrh o zvýšení súm stravného už schválila príslušná komisia Legislatívnej rady vlády SR.  Sumy stravného by sa tak mali zvýšiť už od 1. októbra tohto roka. Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa bude zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, rezort práce už pracuje na jej obsahuGarancia

22.9.2023, Zdroj: SITA

... Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch. Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu Sociálna poisťovňa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2022 - komplexný príkladGarancia

10.2.2023, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o., s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2022Garancia

15.11.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba rezervy s dopadom na výsledok hospodárenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Daňová kontrola - čo je dobré vedieť a ako sa ňu pripraviť v roku 2023

Daňová kontrola predstavuje ucelený správny proces, o ktorom je z hľadiska správy daní potrebné vedieť. Dôležité je uvedomiť si, že v súlade...

Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

Elektromobilita z daňového hľadiska sa stala vďaka obstarávaniu elektromobilov na podnikateľskú činnosť veľmi aktuálnou. V súvislosti s nabí...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Opravné položky a rezervy z daňového pohľadu v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 10.10.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.9.2023
1 EUR1,06 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (-0)
1 EUR24,38 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné