dnes je 22.7.2024

Najnovšie

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

22.7.2024, Ing. Lucia Ondrušová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Ondrušová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Zuzana Chochulová Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť) je jednou z najčastejšie vznikajúcich obchodných spoločností na území Slovenskej republiky. Spoločnosť vzniká zápisom spoločnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie prvotných nákladov a technické zhodnotenie výrobných priestorovGarancia

19.7.2024, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Chochulová Slovenská výrobná firma má stále priestory, avšak okrem toho si prenajíma aj ďalšie priestory (haly) a žeriavy na zhotovovanie kovových konštrukcií od externej firmy za mesačné nájomné. Ešte pred presunom výroby do prenajatých priestorov tam spoločnosť vykoná: ...

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2024Garancia

19.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

NBS zaznamenala výrazný nárast podaní v rámci finančných podvodovGarancia

19.7.2024, Zdroj: SITA

... Počet podaní finančných spotrebiteľov prijatých Národnou bankou Slovenska (NBS) vlani medziročne mierne stúpol. Ako ďalej vyplýva zo správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa, štruktúra podaní a ich rozdelenie medzi sektory finančného trhu sa významne nezmenila ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Obstaranie DHM vlastnou činnosťouGarancia

18.7.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing, Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Mihalíková, Ing, Zuzana Chochulová Spoločnosť s r. o. vo vlastnej réžii obstaráva DHM - prístrešok. Materiál na stavbu nakúpi od externých dodávateľov a zaúčtuje ho na účty 501/321. Stavebné práce vykonávajú vlastní zamestnanci spoločnosti v rámci svojej práce (sú zamestnaní ako skladníci), ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Finančná správa prijala historicky najvyšší počet podaných daňových priznaníGarancia

18.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa (FS) prijala tento rok o 56 tisíc daňových priznaní viac ako v minulom roku, čo predstavuje nárast o 4,5 %. Celkovo eviduje 1,310 milióna riadnych daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023, čo predstavuje sumu cca 3,9 mld eur (bez DPFOA), ktorá je príjmom do štátneho rozpočtu. ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

II. pilier: Medzi prvopoistencami s povinnou účasťou sú občania zo 115 krajínGarancia

18.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Po vyše roku platnosti legislatívnej úpravy od 1. mája 2023 do 30. júna 2024, kedy vznikla automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení u prvopoistencov so vznikom prvého dôchodkového poistenia, eviduje Sociálna poisťovňa medzi 102 724 prvopoistencami občanov celkom zo 115 krajín. Po vyše roku ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Takmer polovica obchodníkov obchádza zákonGarancia

17.7.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Finančná správa informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie porušení zákona a to najmä nevydávaním pokladničných bločkov. Finančná správa informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Obdobie odvodovej úľavy pre potravinárov sa predlžuje - Vyhlásenie sa podáva elektronickyGarancia

17.7.2024, Zdroj: slovensko.sk

... Sociálna poisťovňa avizuje zamestnávateľom-potravinárom, že od 1. júla 2024 si môžu podávať Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac júl 2024. Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre vybranú skupinu potravinárov aj za mesiace júl až december 2024 súvisí s ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

354 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade stratyGarancia

16.7.2024, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová Novelizované znenie § 7 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ Od 1. 1. 2019 došlo v § 7 ods. 4 Postupov účtovania iba k spresneniu: účtovanie záväzku pri prerozdelení účtovného zisku, kedy môže vznikať záväzok, o ktorom sa účtuje na účtoch v účtovej ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre

Najčítanejšie

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákonaArchív

8.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová V súlade s ust. § 15 písm. a) druhým bodom ZDP sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 eur, je 15 % zo základu ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmovArchív

10.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu: podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol ...

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021Archív

11.12.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky Prevádzkovatelia, resp. dodávatelia služieb, si zvyčajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. Povinnosť zasielania upomienky alebo upomienok nevyplýva zo zákona ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. 6. 2024Garancia

27.5.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Uvedenou novelou sa preberá smernica EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov ; novela zasahuje aj do iných zákonov, najmä do zákona o audite. Jedným z cieľov je harmonizovať obsah a porovnateľnosť informácií vo výročnej správe. Novelou sa tiež preberá ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokutyArchív

28.3.2024, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543 Doporučene Daňový úrad Zlaté Moravce Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty V súlade ...

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aké sú najčastejšie chyby v daňovom priznaní PO - rozhovor s Ing. Petrom Horniačekom

V rámci daňového priznania PO častokrát vznikajú chyby. V tejto epizóde podcastu sme spolu Ing. Petrom Horniačkom o týchto chybách diskutova...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zaraďovanie hnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 0 až 4

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 29.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie nehnuteľného majetku do odpisových skupín - odpisové skupiny 4 až 6

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,26 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
} ?>