dnes je 28.11.2023

Odmena pre zamestnanca bez odvodu a daneGarancia

27.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Platenie DPH pri osobách registrovaných podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnotyGarancia

24.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Technické zhodnotenie odpísaného majetkuGarancia

21.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie reklamácieGarancia

20.11.2023, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

429 Neuhradená strata minulých rokovGarancia

17.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

422 Nedeliteľný fondGarancia

15.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyúčtovanie pracovnej cestyGarancia

14.11.2023, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálna poisťovňa od januára 2024 zvýši viaceré úrazové dávkyGarancia

13.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

527 Zákonné sociálne nákladyGarancia

13.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pravidlá odpisovania hmotného majetku mikrodaňovníkaGarancia

9.11.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie inventarizačných rozdielovGarancia

9.11.2023, Ing. Roman Juráš, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktický príklad vyplatenia rodičovského bonusu v roku 2024Garancia

8.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie zostatkovej ceny majetku firmy ako daňového výdavkuGarancia

6.11.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zdaňovanie zamestnaneckých akcií a obchodných podielov od 1. 1. 2024Garancia

31.10.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaruGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 55 Odpočítanie dane pri registrácii platiteľaGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oslobodenie pri prevode cenných papierov od 1. 1. 2024 - špecifické situácieGarancia

26.10.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Správne ukončenie účtovného rokuGarancia

26.10.2023, Ing. Zuzana Kubaščíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmena účtovného obdobia a zodpovednosť za vedenie účtovníctvaGarancia

26.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príjem získaný dedením z daňového pohľaduGarancia

25.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov na rekreáciu zamestnancovGarancia

25.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmena účtovného obdobia a zodpovednosť za vedenie účtovníctvaGarancia

24.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia zásobGarancia

24.10.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňový bonus na vyživované dieťa v roku 2023 v príkladochGarancia

24.10.2023, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie a oprava chýb minulých účtovných obdobíGarancia

24.10.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oceňovanie zásob ku dňu uskutočnenia účtovného prípaduGarancia

23.10.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie darčekových poukážokGarancia

23.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Tuzemská pracovná cestaGarancia

19.10.2023, Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zvolený spôsob účtovania gastrolístkovGarancia

18.10.2023, Mgr. Lucia Hanusová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zdaňovanie pri príjmoch z bezpodielového spoluvlastníctva manželovGarancia

18.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie odpisov hmotného a nehmotného majetkuGarancia

18.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravnéhoGarancia

18.10.2023, Ing. Roman Juráš, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanieGarancia

17.10.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Luboslava Minková, Ing. Jozef Pohlod,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Mzdový príplatok za prácu v sobotu v roku 2024Garancia

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

16.10.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing Ľuboslava Minková, Ing. Jozef Pohlod,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Kurzové rozdiely - pravidlá ich účtovania a zdaňovaniaGarancia

16.10.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

512 CestovnéGarancia

16.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Poznámky - návod na zostavenie poznámok k ÚZGarancia

13.10.2023, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Opravné položky podľa zákona o dani z príjmovGarancia

13.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Počítanie lehôt pri správe daníGarancia

13.10.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanieGarancia

5.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie o zmarenej investícii v roku 2023Garancia

28.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zrážkovej dane v roku 2023Garancia

26.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super