dnes je 19.5.2024

Účtovanie výnosov za vlastné výkony a tovarGarancia

17.5.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Ochrana osobných údajov pri práci účtovníkaZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:40

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadeníGarancia

16.5.2024, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad - použitie kurzuGarancia

15.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zahrnutie sumy na účte 042 do nákladovGarancia

15.5.2024, Ing. Marianna Kružliaková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie darčekových poukážokGarancia

14.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie storno poplatku v roku 2024Garancia

14.5.2024, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Doklad služobnej cesty a vyúčtovanieGarancia

13.5.2024, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

418 Nedeliteľný fond z kapitálových vkladovGarancia

10.5.2024, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

416 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdeleníGarancia

9.5.2024, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prezidentka podpísala viaceré novely zákonovGarancia

9.5.2024, Zdroj: SITA

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

374 Pohľadávky z nájmuGarancia

8.5.2024, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie sponzorskéhoGarancia

7.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie mýtaGarancia

6.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Postupy pri otvorení a uzavretí účtovných kníh - právnické osobyGarancia

6.5.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SRGarancia

3.5.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie opravy majetkuGarancia

3.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie biologickej a technickej rekultivácie pozemku v roku 2024Garancia

30.4.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtované úroky z prijatej pôžičky a pravidlá nízkej kapitalizácieGarancia

29.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Cash pooling a jeho účtovanieGarancia

29.4.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie zisku z predaja časti podniku v roku 2024Garancia

26.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve od 1.3.2024 a najčastejšie chyby v účtovaníZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:59

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie príspevku na duálne vzdelávanie v roku 2024Garancia

25.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Započítanie dividend spoločníka s. r. o. s pôžičkou, ktorá mu bola poskytnutá v minulostiGarancia

25.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. mája 2024Garancia

25.4.2024, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Pravidlá určujúce zostavenie účtovnej závierky malej účtovnej jednotkyGarancia

24.4.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vyradenia automobilu v roku 2024Garancia

24.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie reklamných predmetov v roku 2024Garancia

24.4.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve v roku 2024Garancia

23.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Kurz pri prepočte dobropisu k faktúre v cudzej meneGarancia

22.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie náhrady škody od poisťovne a zahrnutie do základu daneGarancia

19.4.2024, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie diaľničných známok v roku 2024Garancia

19.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPHGarancia

18.4.2024, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zálohovaných vratných obalov v roku 2024Garancia

18.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Rada IASB vydáva nový štandard IFRS 18 ako náhradu štandardu IAS 1Garancia

18.4.2024, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.4.2024, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Postupy pri účtovaní daňovej stratyGarancia

17.4.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (3. časť)Garancia

17.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (2. časť)Garancia

16.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravného formou elektronických stravovacích karietGarancia

15.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2024 (1. časť)Garancia

15.4.2024, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Likvidačný zostatok - účtovanie u spoločníka s.r.o.Garancia

12.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

12.4.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovná závierka zanikajúcej účtovnej jednotkyGarancia

11.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super