dnes je 31.5.2023

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Rada IASB uverejňuje zmeny a doplnenie IAS 12 s cieľom poskytnúť dočasnú výnimkuGarancia

26.5.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Podpisovanie dokumentov na diaľkuZáznamGarancia

23.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:29

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

17.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie a vykazovanie lízingu z pohľadu nájomcu vrátane zmien o lízingu v zákone o dani z príjmovGarancia

17.5.2023, Ing. Renáta Stanley, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Základ dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a pri skončení operatívneho prenájmu z dôvodu kúpy prenajatej veciGarancia

16.5.2023, Ing. Andrej Kolej, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarancia

12.5.2023, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (3. časť)Garancia

11.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (2. časť)Garancia

10.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ivana Glazelová,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Elektronická schránkaGarancia

10.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (1. časť)Garancia

9.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

391 Opravné položky k pohľadávkamGarancia

8.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Elektronická komunikácia podnikateľov s orgánmi verejnej mociGarancia

5.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmiZáznamGarancia

2.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:52

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Moment doručenia elektronického podania alebo rozhodnutiaGarancia

27.4.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetkuGarancia

24.4.2023, Ing. Ján Solík, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica - Účtovanie chýb minulých účtovných obdobíGarancia

21.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spoločnosti na zmluvy o finančných zárukách uplatnia štandard IFRS 17 alebo IFRS 9 Finančné nástrojeGarancia

20.4.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie pozemkov v podvojnom účtovníctveGarancia

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovné a daňové odpisy v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)Garancia

18.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

17.4.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Správny spôsob preúčtovania tovaru na materiálGarancia

14.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie krátkodobých a dlhodobých zmeniekGarancia

13.4.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

646 Výnosy z odpísaných pohľadávokGarancia

12.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

512 CestovnéGarancia

10.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

606 Výnosy zo zákazkyGarancia

7.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

592 Odložená daň z príjmovGarancia

7.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

376 Nakúpené opcieGarancia

6.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

377 Predané opcieGarancia

6.4.2023, Ing Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnostiGarancia

6.4.2023, Ing. Jozej Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pohľadávky a záväzky v zákone o dani z príjmov v roku 2023ZáznamGarancia

6.4.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

667 Výnosy z derivátových operáciíGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

567 Náklady na derivátové operácieGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnostiGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

481 Odložený daňový záväzok a odložená pohľadávkaGarancia

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

531 Daň z motorových vozidielGarancia

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

4.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operáciíGarancia

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní ziskuGarancia

3.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

323 Krátkodobé rezervyGarancia

31.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

524 Zákonné sociálne poistenieGarancia

31.3.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

566 Náklady na krátkodobý finančný majetokGarancia

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

025 Pestovateľské celky trvalých porastovGarancia

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super