dnes je 6.2.2023

Pravidlá uplatňované pri internom audite firmyGarancia

3.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Premietnutie zmien v zákone č. 431/202 Z. z. o účtovníctve do účtovníctva a účtovnej závierky fyzických a právnických osôb po 1.1.2023ZáznamGarancia

2.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:02

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1.2.2023ZáznamGarancia

31.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:28

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Smernica o elektronickej archivácii účtovných písomností a záznamov - zodpovedná osoba za elektronickú archiváciu účtovných písomností a záznamovGarancia

27.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vrátenia výrobkov na základe reklamácie v roku 2023Archív

24.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica pre nahlasovanie zmeny bankových účtov nahlásených finančnej správe pre neplatiteľov dane z pridanej hodnotyGarancia

23.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie bezdôvodného obohatenia v roku 2023Garancia

23.1.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Postupy pri overovaní účtovnej závierky firmy audítoromGarancia

20.1.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie inventarizačných rozdielov v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2022Garancia

20.1.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2022 z daňového hľadiskaGarancia

20.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zabezpečení aktuálnosti a súladu bankových účtov nahlásených finančnej správe u platiteľov dane z pridanej hodnotyGarancia

20.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inventúra a inventarizácia v účtovníctve v roku 2023Garancia

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2022 z účtovného hľadiskaGarancia

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctveGarancia

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Tvorba rezervy v súvislosti s očakávaným rastom cien energií v roku 2023 z pohľadu zákona o účtovníctveGarancia

19.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023Garancia

19.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výročné správy z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2023Garancia

19.1.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjekty, ktoré sa považujú za subjekty verejného záujmuGarancia

18.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjektyGarancia

18.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

521 Mzdové nákladyGarancia

17.1.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtový rozvrhGarancia

17.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

518 Ostatné službyGarancia

16.1.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

16.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

513 Náklady na reprezentáciuGarancia

16.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkGarancia

16.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy sú účinné od 1. januára 2023Garancia

16.1.2023, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

507 Predaná nehnuteľnosťGarancia

13.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Štatút účtovnej jednotkyGarancia

13.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

511 Opravy a udržiavanieGarancia

13.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobámGarancia

12.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

504 Predaný tovarGarancia

12.1.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

501 Spotreba materiáluGarancia

11.1.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávokGarancia

11.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

502 Spotreba energieGarancia

11.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

491 Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľaGarancia

10.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

479 Ostatné dlhodobé záväzkyGarancia

10.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarancia

9.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

383 Výdavky budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

384 Výnosy budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

385 Príjmy budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

375 Pohľadávky z vydaných dlhopisovGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

381 Náklady budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super