dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2022

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia:

  • § 663 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka,

  • § 630 až 641 ObZ Obchodného zákonníka.

Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou podnikateľské subjekty. Výnimku z uvedenej zásady prestavuje:

  • zmluva o nájme dopravného prostriedku, ktorá sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektmi a

  • zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, ak sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektmi.

Tieto zmluvy sa uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka a musia byť uzatvorené písomnou formou.

Všeobecne na základe nájomnej zmluvy prenecháva prenajímateľ predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi a ten sa mu za to zaväzuje platiť nájomné. Pojmovými znakmi nájmu sú teda odplatnosť, dočasnosť a individuálne určená

} ?>