dnes je 6.2.2023

Účtovanie dobropisu v roku 2017Archív

13.2.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dobropisu za spotrebu energie v roku 2018Archív

21.6.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie obratového bonusuArchív

26.9.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vrátenia tovaru v rámci reklamácie v roku 2020Archív

25.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vrátenia výrobkov na základe reklamácie v roku 2023Archív

24.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dobropis na vyúčtovanie energií z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

27.4.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zliav z cien tovarov v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zľavy z cien pri dodávkach a ich účtovanieArchív

14.2.2019, Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vrátenia výrobkov na základe reklamácie v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Cenové zľavy - príklady z praxeArchív

18.8.2021, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Postupy účtovania nevyfakturovaných dodávokGarancia

4.4.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Odpis dobropisu z účtovného a daňového pohľadu v roku 2022Garancia

29.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

601 Tržby za vlastné výrobkyArchív

21.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie rezervy na spätný bonus za odber produktov v roku 2019Archív

25.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny v účtovaní dotácií na úhrady nájomného od 1.1.2021Archív

25.2.2021, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dotácií na nájomné od 1.1.2021Archív

25.2.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie schválenej dotácie na nájomné v roku 2021Archív

14.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

2.1.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková. PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

031 PozemkyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom

16.6.2020, Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie faktúry za tovar pri poskytnutí skonta v roku 2019Archív

14.3.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

343 Daň z pridanej hodnotyArchív

21.1.2021, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pripravovaná zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021Archív

14.12.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

021 StavbyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

642 Tržby z predaja materiáluArchív

11.9.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

325 Ostatné záväzkyGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

013 SoftvérGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného styku - príkladyArchív

12.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie výnosov za vlastné výkony a tovarGarancia

21.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie pohľadávok v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

11.4.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie faktúr za nájomné a energie v roku 2019

5.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie faktúr za nájomné a energie v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie obalov v podvojnom účtovníctve v roku 2019Archív

26.9.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie fakturácie spätného bonusu za odobratý tovar v roku 2022Garancia

24.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odpis premlčanej pohľadávky z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

14.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov súvisiacich s reklamáciou výrobkov v roku 2019Archív

26.2.2019, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zúčtovacie vzťahy - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odpis nepremlčanej pohľadávky z pohľadu daňovo uznateľných nákladov v roku 2020Archív

29.5.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného stykuArchív

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o tvorbe a čerpaní rezerv (zákonné a ostatné)Archív

14.12.2021, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Posúdenie poklesu tržieb pri žiadosti v rámci projektu Prvá pomoc ++ v roku 2021Archív

25.5.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

346 Dotácie zo štátneho rozpočtuGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnostiArchív

27.1.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NOArchív

22.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pohľadávky z obchodného stykuArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super