dnes je 30.5.2023

Zľavy z cien pri dodávkach a ich účtovanieArchív

14.2.2019, Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Cenové zľavy - príklady z praxeArchív

18.8.2021, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

601 Tržby za vlastné výrobkyGarancia

1.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Postupy účtovania nevyfakturovaných dodávokArchív

4.4.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

031 PozemkyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

2.1.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková. PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

021 StavbyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

642 Tržby z predaja materiáluGarancia

6.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

315 Ostatné pohľadávkyArchív

3.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

013 SoftvérGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

325 Ostatné záväzkyGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom

16.6.2020, Zuzana Sidorová, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

343 Daň z pridanej hodnotyGarancia

24.3.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného styku - príkladyArchív

12.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie výnosov za vlastné výkony a tovarGarancia

21.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie faktúr za nájomné a energie v roku 2019

5.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnostiGarancia

21.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zúčtovacie vzťahy - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o tvorbe a čerpaní rezerv (zákonné a ostatné)Garancia

14.12.2021, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného stykuArchív

14.11.2019, Ing. Ján Bolgáč, Doc. RNDR. Darina Saxunová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

346 Dotácie zo štátneho rozpočtuGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pohľadávky z obchodného stykuArchív

31.3.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách účtovania a evidencii zásob v NOGarancia

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vnútropodnikový predpis o pravidlách fakturácieArchív

31.3.2017, Ing. Ivan Bulánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách tvorby a čerpania rezervGarancia

13.10.2021, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Štefan Gažo, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pohľadávky z obchodného styku - príkladyArchív

5.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Ján Mintál, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Povinnosti účtovných jednotiek pri uzávierkových účtovných operáciách v podvojnom účtovníctveArchív

31.3.2017, Ing. Štefan Gažo, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Právna úprava jednoduchého účtovníctvaArchív

26.7.2017, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o pravidlách fakturácieGarancia

14.12.2021, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super