dnes je 28.11.2023

Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce v roku 2024Garancia

3.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 pri kratšom týždennom pracovnom časeGarancia

27.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024Garancia

2.10.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príplatky naviazané na výšku minimálnej mzdy od 1.1.2024Garancia

12.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024Garancia

12.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda v roku 2024Archív

23.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eurGarancia

23.8.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdyGarancia

22.8.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmiGarancia

31.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravnéhoGarancia

31.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela Zákonníka práce v MPK do 27.7.2023Garancia

14.7.2023, Zdroj: Slov-lex.sk

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Mzdový poriadokGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vybrané postupy účtovania miezdArchív

16.6.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Priemerný mesačný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Archív

15.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pravdepodobný zárobok na pracovnoprávne účely v roku 2023Archív

12.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Praktický príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2023Archív

12.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda pre rok 2023 (právny stav k 30.08.2022)Záznam

4.10.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Overovanie čerpania podpory z projektu Prvá pomoc pokračuje

19.8.2022, Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Leto - čas brigád a sezónnych prác

12.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobe

11.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Ministerstvo financií SR spustilo Rodinnú kalkulačku

9.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

8.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona

15.7.2022, Zdroj: Republiková únia zamestnávateľov

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super