dnes je 6.2.2023

Účtovanie licencií v roku 2017Archív

6.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2022Archív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie softvérových licencií v podvojnom účtovníctve v roku 2019Archív

14.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákupu softvéru a jeho následného predaja v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie autorského práva v roku 2017Archív

31.5.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Časové rozlíšenie licenčných poplatkov v roku 2018Archív

28.6.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie webstránky v podvojnom účtovníctve v roku 2020Archív

28.5.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmovArchív

29.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Princípy účtovania výdavkov po ich zaplateníArchív

8.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDP § 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývojArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Právna úprava jednoduchého účtovníctvaArchív

26.7.2017, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

16.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 - komplexný príkladArchív

15.3.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super