dnes je 6.2.2023

Oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPHArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Doklad o oprave základu dane z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pravidlá určenia základu DPH a sadzby DPHGarancia

16.2.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

DPH - princípy jej vysporiadaniaArchív

31.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021Archív

14.12.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarancia

1.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Archív

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018Archív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Cenové zľavy z pohľadu zákona o DPHArchív

16.8.2021, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeArchív

27.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021Záznam

9.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:24

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k zániku práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

15.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri dobropise v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vystavenie dobropisu pre zahraničného odberateľa z pohľadu DPH v roku 2020Archív

30.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava základu daneArchív

26.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava základu dane pri službách a tovaroch prijatých zo zahraničia s miestom dodania v tuzemskuGarancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o DPH - nájomné bývanie - schválenáZáznamGarancia

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

343 Daň z pridanej hodnotyArchív

21.1.2021, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie škody na vozidle pri dopravnej nehode v roku 2019Archív

18.6.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dobropis faktúry z členského štátuArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Maďarska)Archív

7.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Rakúska)Archív

12.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Poľsko)Archív

12.5.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie predĺženej záruky v roku 2017Archív

10.7.2017, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom dodatočnom kontrolnom výkaze k DPH v roku 2018Archív

14.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019Archív

1.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uvedenie dobropisu v daňovom priznaní DPH a v kontrolnom výkaze v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dodanie náhradných dielov spojených s montážou z pohľadu DPH v roku 2020Archív

30.11.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nárok na odpočet DPH pri poistnej udalosti v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dobropisu v roku 2017Archív

13.2.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spracovateľské operácie v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátuArchív

16.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2023Garancia

11.1.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018Archív

2.11.2018, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo službyArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super