dnes je 25.9.2022

Oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPHArchív

28.6.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Oprava základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH

3.9.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Doklad o oprave základu dane z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

DPH - princípy jej vysporiadaniaArchív

31.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Pravidlá určenia základu DPH a sadzby DPHGarancia

16.2.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Automobil z pohľadu daňovo uznateľných nákladov a výdavkov

15.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Cenové zľavy z pohľadu zákona o DPHGarancia

16.8.2021, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Informácia k zániku práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

15.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti pri dobropise v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Oprava faktúry, nesprávne vyčíslená DPH (02/2015)

30.1.2015, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Oprava základu daneArchív

26.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Dobropis za tovar z roku 2010

8.9.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Môže si odberateľ v tomto prídade uplatniť odpočet DPH za 1/2013?

21.2.2013, Ing. Marta Rešetková, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo službyGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018Archív

5.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nárok na odpočet DPH pri poistnej udalosti v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Oprava základu dane pri dodaní tovaru oslobodeného od dane

1.8.2017, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

30.12.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nesprávne odvedená DPH z konečnej vyúčtovacej faktúry

17.11.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nesprávne odvedená DPH z konečnej vyúčtovacej faktúry

16.11.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018Garancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

27.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Poľsko)Archív

12.5.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021Archív

14.12.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Uvedenie dobropisu v daňovom priznaní DPH a v kontrolnom výkaze v roku 2021Archív

28.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Tuzemský a zahraničný prijatý dobropis v daňovom priznaní

4.5.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

16.6.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Tuzemský a zahraničný prijatý dobropis v daňovom priznaní

8.5.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023Garancia

31.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Fakturácia služieb spojených s prenájmom z pohľadu DPH v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Ako z hľadiska účtovníctva zaúčtovať dobropis?

24.4.2013, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH

30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie faktúry aj s DPH ako obstaranie tovaru a samozdanenie z tejto hodnoty?

22.11.2012, Ing. Andrea Marušincová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Nájom budovy bez DPH a následný prenájom s DPH?

26.10.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vystavenie dobropisu pre zahraničného odberateľa z pohľadu DPH v roku 2020Archív

30.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie dobropisu v roku 2017

26.10.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Garancia

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Dobropis za tovar z roku 2010

8.9.2011, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super