dnes je 30.5.2023

DPH - princípy jej vysporiadaniaArchív

31.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pravidlá určenia základu DPH a sadzby DPHArchív

16.2.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Cenové zľavy z pohľadu zákona o DPHArchív

16.8.2021, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

27.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018Archív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

1.1.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Informácia k zániku práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

15.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarancia

1.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Archív

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Najčastejšie otázky k oprave odpočítanej DPH pri nezaplatenej faktúre po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnostiGarancia

24.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Oprava základu daneArchív

26.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021Záznam

9.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:24

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k DPH pri nesprávne vystavenej faktúre v roku 2018Archív

5.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2019Archív

1.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vybrané zmeny zákona o DPH platné v roku 2023Garancia

14.2.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Poľsko)Archív

12.5.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Rakúska)Archív

12.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo službyArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018Archív

2.11.2018, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúryArchív

1.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Fakturácia služieb spojených s prenájmom z pohľadu DPH v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o DPH - nájomné bývanie - schválenáZáznamGarancia

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie obstarania a predaja majetku (tovaru) a služieb v tuzemskuArchív

25.1.2019, Ing. Júlia Kasalová Csc., Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisyArchív

20.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

DPH v rámci EÚ - dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátuArchív

13.3.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novinky v problematike DPH v roku 2022Záznam

29.4.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:23

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom dodatočnom kontrolnom výkaze k DPH v roku 2018Archív

14.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Maďarska)Archív

7.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátuGarancia

30.5.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Novinky v problematike DPH v roku 2022Záznam

31.3.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Uvádzanie storno bločku z ERP v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze v roku 2018Archív

3.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 55c Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátuArchív

2.12.2022, Ing. Alžbeta Hermanová , Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 85km Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023Garancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spracovateľské operácie v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátuArchív

16.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

§ 69 zákona o DPH (Osoby povinné platiť daň správcovi dane)Archív

13.5.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica - Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnotyGarancia

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňová uznateľnosť výdavkov - nehnuteľnostiArchív

21.4.2017, Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super