dnes je 6.2.2023

Účtovanie stravných lístkovArchív

22.6.2017, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivan Bulánek, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v roku 2022Garancia

27.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v roku 2017Archív

8.9.2017, Ing. Adriana Stanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019Archív

30.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v roku 2020Archív

25.6.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zvolený spôsob účtovania gastrolístkovArchív

10.5.2022, Mgr. Lucia Hanusová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie a evidencia prijatých stravných lístkov v roku 2018Archív

13.11.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie refundácie stravných lístkov a účtovanie služobnej cesty konateľa v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie stravného od 1.3.2021Archív

25.3.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Využívanie stravných poukážok SZČO a ich účtovanieArchív

22.11.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Ceniny - princípy ich účtovania a zdaneniaArchív

6.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2022Garancia

26.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanieArchív

4.10.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Luboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie miezd - príkladyArchív

16.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Ing. Ján Mintál, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách vedenia pokladne v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

K zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti od 1. júla 2022Archív

14.6.2022, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie gastrolístkov a finančných príspevkov na stravovanie od 1.1.2022Archív

30.11.2021, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie sociálneho fondu v roku 2020Archív

30.4.2020, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nabitie kreditu na stravu zamestnancov externých firiem z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Poukážky a ich účtovanieGarancia

21.12.2022, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Záväzky z obchodného styku - príkladyArchív

12.6.2017, Ing. Ján Bolgáč, Bc. Lucia Hanusová, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovArchív

5.10.2022, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inventarizačné rozdiely a vybrané účtovné prípady v roku 2019Archív

26.2.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceArchív

13.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie náhrady škody od poisťovne v roku 2022Garancia

28.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o poskytovaní cestovných náhradArchív

6.10.2022, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduArchív

8.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spôsob vedenia účtovníctva v PÚArchív

3.1.2022, Ing. Eva Miháliková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Krátkodobý finančný majetok a záväzky - charakteristikaArchív

31.3.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtový rozvrhGarancia

17.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

K novým podmienkam pre povolenie odkladu platenia dane určené finančným riaditeľstvom pre rok 2021Archív

30.3.2021, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Právna úprava jednoduchého účtovníctvaArchív

26.7.2017, Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 - komplexný príkladArchív

15.3.2022, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super