dnes je 19.6.2024

Rada IASB vydáva nový štandard IFRS 18 ako náhradu štandardu IAS 1Garancia

18.4.2024, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada IFRS zverejnila súhrn prieskumu národných tvorcov štandardov o usmerneniach pre posudzovanie významnostiGarancia

5.3.2024, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Aktualizovaný pracovný plán rád a ISSBGarancia

14.2.2024, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Preklad štandardov IFRS S1 a IFRS S2 sú dostupné vo francúzskom jazykuGarancia

12.2.2024, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a IFRSGarancia

9.2.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Brazília sa rozhodla pre povinné používanie štandardov ISSBGarancia

15.11.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

40. zasadnutie ISARGarancia

10.11.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

FSB zverejnila výročnú správu o pokroku pri zverejňovaní informácií súvisiacich s klímouGarancia

6.11.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada IASB uverejnila zmeny a doplnenia IFRS pre MSP týkajúce sa modelových pravidiel druhého piliera OECDGarancia

4.10.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada IASB zverejnila zmeny a doplnenia štandardu IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mienGarancia

18.8.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

IOSCO zverejnila diskusný dokument ku goodwilluGarancia

7.7.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada ISSB zverejnila štandard IFRS S2Garancia

3.7.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada ISSB vydáva IFRS S1Garancia

28.6.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada IASB uverejňuje zmeny a doplnenie IAS 12 s cieľom poskytnúť dočasnú výnimku

26.5.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve od 22. júna 2023Archív

22.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Spoločnosti na zmluvy o finančných zárukách uplatnia štandard IFRS 17 alebo IFRS 9 Finančné nástroje

20.4.2023, Ing. Alena Jadvišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia k IFRS S1 a S2

8.3.2023, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zverejnenie tlačovej správy k IFRS S1 a S2

24.2.2023, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zmeny štandardu IFRS 17 Poistné zmluvy sú účinné od 1. januára 2023

16.1.2023, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Rada IASB účtovanie goodwillu zatiaľ meniť nebude

13.12.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Nadácia IFRS vydala navrhovanú zmenu aktualizácie IFRS Taxonómie

29.11.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Aktualizovaný informačný panel zosúladenia IPSAS - IFRS

28.11.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Príloha k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2022/1491, ktorým sa mení IFRS 17 Poistné zmluvy

26.10.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1491, ktorým sa mení IFRS 17 Poistné zmluvy

19.10.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1392 z 11. augusta 2022, ktorou sa mení štandard IAS 12

14.9.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1392 z 11. augusta 2022

9.9.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Novela zákona o účtovníctve od 1. septembra 2022Archív

24.8.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zmeny a doplnenia štandardu IAS 19 nebudú

14.7.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022

16.6.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022

9.6.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Pracovný plán Rady IASB a ISSB

26.5.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Príloha k Delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/676 z 3. decembra 2021

19.5.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/676 z 3. decembra 2021

12.5.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/2036 z 19. novembra 2021

14.4.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2036 z 19. novembra 2021

7.4.2022, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super