dnes je 29.6.2022

Input:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022

9.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 2. marca 2022 bolo vydané NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/357 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8.

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila 12. februára 2021 zmeny medzinárodného účtovného štandardu IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a štandardu IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.

Tieto zmeny objasňujú rozdiely medzi účtovnými politikami a účtovnými odhadmi s cieľom zabezpečiť ďalšie konzistentné uplatňovanie účtovných štandardov a porovnateľnosť účtovných závierok.

Po konzultáciách s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo Komisia dospela k záveru, že zmeny štandardov IAS 1 a IAS 8 spĺňajú kritériá na prijatie.

Článok 1

Príloha k