dnes je 19.5.2024

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Minimálna daň pre právnické osoby od roku 2024

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 29.5.2024

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o účtovníctve v kontexte novely zákona o štatutárnom audite od 1.6.2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 30.5.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1.7.2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 4.6.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Oprava základu dane pri nedobytných pohľadávkach

Lektor: Ing. Juraj Ďuratný

Dátum: 7.6.2024

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 17.6.2024

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do 500 EUR z pohľadu dane z príjmov

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 27.6.2024

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa