dnes je 6.2.2023

Znížená sadzba DPH od 1.1.2023 z pohľadu vykonávania služieb fitness centraGarancia

30.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHGarancia

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie vrátenia výrobkov na základe reklamácie v roku 2023Archív

24.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie nákladov na preventívne lekárske prehliadky do daňových výdavkov z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

20.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pozastavenie živnosti a povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022Garancia

20.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtuGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidielGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctveGarancia

19.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Tvorba rezervy v súvislosti s očakávaným rastom cien energií v roku 2023 z pohľadu zákona o účtovníctveGarancia

19.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničiaGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktický príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023Garancia

18.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Náklady na vývoj a zhotovenie funkčného prototypu z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

16.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zádržného uplatneného odberateľom na základe zmluvy o dielo v roku 2022Garancia

16.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Poskytnutie bezúročnej pôžičky právnickou osobou nespriaznenej osobe z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Garancia

15.12.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nákup automobilu kombináciou hotovosti a úveru z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

13.12.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňový vplyv rozdelenia spoločnosti na zanikajúcu spoločnosť a nástupnické spoločnosti v roku 2022Garancia

12.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Riešenie finančnej zábezpeky z pohľadu DPHGarancia

11.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zábezpeka na lyžiarsky kurz z pohľadu DPHGarancia

11.12.2022, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkachGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Neprípustnosť odvolaniaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňový režim príjmov slovenských umelcov zo zahraničiaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrelaGarancia

30.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaníGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie daňovej povinnosti v rámci skupiny pre účely DPH v roku 2022Garancia

25.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie preplatku na nájomnom v nebytovom priestore v roku 2022Garancia

25.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prenájom športového zariadenia pre zamestnancov z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2022Garancia

22.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Stanovenie výšky nájmu spriaznenej osobe z pohľadu transferového oceňovanie a zákona o dani z príjmov v roku 2022Garancia

18.11.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Inštalácia fotovoltických panelov na budovu prenajímateľa z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022Garancia

18.11.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z daňového pohľaduGarancia

18.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravyArchív

31.10.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zmluvy o postúpení pohľadávky a zmluvy o prevzatí dlhu v roku 2022Garancia

25.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie úhrady od poisťovne a vyradenia poškodeného majetku na základe dokladu od poisťovne v roku 2022Garancia

25.10.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia poistného za nebytové priestory a daň z poistenia v roku 2022Garancia

24.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie fotovoltaických panelov do správnej odpisovej skupiny v roku 2022Garancia

21.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zúčtovanie zostatku na účte 472 - Sociálny fond v roku 2022Garancia

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2022Garancia

20.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super