dnes je 20.4.2024

Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024Garancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024Garancia

17.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nedostatky odvolania voči rozhodnutiu správcu dane v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413Garancia

10.4.2024, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

28.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Stanovenie normy prirodzených úbytkov zásob v účtovnom obdobíGarancia

28.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Reklamné predmety z pohľadu DPHGarancia

28.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Provízia z pohľadu DPHGarancia

27.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Náhrada nákladov pri odstúpení od zmluvy z pohľadu DPHGarancia

26.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia nákladov na výstavbu plota z pohľadu DPHGarancia

25.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príjmy člena predstavenstva spoločnosti pracujúceho v zahraničí z pohľadu ročného zúčtovania dane a daňového priznania na SlovenskuGarancia

25.3.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie tržieb cez ERP uhrádzaných cez platobný terminál v roku 2024Garancia

22.3.2024, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Lekárske preventívne prehliadky pre zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov v roku 2024Garancia

22.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prepočet dobropisu k faktúre v cudzej mene z pohľadu DPHGarancia

22.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Riadok 304 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023Garancia

22.3.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zľavového poukazu v roku 2024Garancia

21.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Fakturácie služieb do EU z pohľadu DPHGarancia

21.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa za rok 2023 pri ročnom zúčtovaní dane a daňovom priznaníGarancia

21.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vykonávanie činnosti mediátora, z ktorej daňovník nedosiahol žiadne príjmy za rok 2023 z pohľadu dane z príjmovGarancia

21.3.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zásoby na sklade a skladová evidencia v pizzerii v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Nájom stavby na bývanie a služby z pohľadu DPHGarancia

20.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie benefitu - športovej činnosti podľa zmluvy o poskytovaní služieb pre zamestnancovGarancia

20.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Určenie dane podľa pomôcok v roku 2024Garancia

19.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Minimálna výška dane z príjmov u FO z roku 2023Garancia

18.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odopretie svedeckej výpovede v daňovom konaní v roku 2024Garancia

15.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Finančná správa - Často kladené otázkyGarancia

14.3.2024, Ing. Ivana Gkazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

29.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Náhrada škody a nemajetkovej ujmy z pohľadu daňových výdavkov v roku 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

28.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pohľadávka z titulu náhrady škody zaúčtovaná v minulom účtovnom obdobíGarancia

28.2.2024, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie vozidla, ktoré nie je obstarané za účelom využívania pri podnikateľskej činnosti v s. r. o.Garancia

28.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024Garancia

27.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Práce na stavbe v ČR a registrácia k DPH v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daňové vysporiadanie rezidenta z celosvetových príjmov v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaradenie fotovoltického zariadenia do majetku a odpisovej skupiny v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie faktúry za služby od mobilného operátora na prelome účtovných obdobíGarancia

23.2.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zásob spoločnosti v podvojnom účtovníctve v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zaúčtovanie úrokovej dotácie od bankyGarancia

23.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prechod z hospodárskeho roka na kalendárny rok v roku 2024Garancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca za rok 2023Garancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Darovanie časti nehnuteľnosti - predajne vo vlastníctve SZČO z daňového pohľaduGarancia

22.2.2024, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Úhrada došlých faktúr z decembra 2023 v roku 2024 a ich zaúčtovanie a uplatnenie do nákladovGarancia

19.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

16.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Správny spôsob preúčtovania tovaru na materiálGarancia

16.2.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Technické zhodnotenie budovy z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

31.1.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super