dnes je 30.5.2023

Najčastejšie otázky k oprave odpočítanej DPH pri nezaplatenej faktúre po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnostiGarancia

24.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023Garancia

2.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Živnostník ako zamestnávateľ a DzMVGarancia

27.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výdavky na ochranu majetku podnikateľaGarancia

26.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odpočítanie DPH pri uplatňovaní osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platbyGarancia

25.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

20.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Úmrtie SZČO z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

18.4.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | Plus | Mzdy | Super

Správny spôsob preúčtovania tovaru na materiálGarancia

14.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Finančná správa - Často kladené otázkyGarancia

11.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Daňový bonus na dieťa u SZČOGarancia

6.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Informácia k povinnej registrácii za platiteľa DPH po 1. 1. 2023Garancia

6.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

4.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Živnostník a poriadková pokutaGarancia

24.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Deň platby dane pri bezhotovostnom prevodeGarancia

23.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Potvrdenie o daňovej rezidenciiGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

PN dohodára a prihlásenie do zdravotnej poisťovneGarancia

15.3.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrokGarancia

27.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontrolyGarancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Predaj na jarmoku a e-kasa klientGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidielGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničiaGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtuGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Praktický príklad na výpočet nemocenskej dávky počas PN v roku 2023Garancia

18.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Daňový režim príjmov slovenských umelcov zo zahraničiaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Neprípustnosť odvolaniaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkachGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v ČRGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Možnosť odpustenia sankcie v daňovom konaníGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravyArchív

31.10.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pokuta pre SZČO pri nesplnení povinnosti pri výkone daňovej kontroly v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Možnosti delenia príjmov a výdavkov združenia fyzickej osoby v roku 2022Archív

24.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Faktúry za elektrickú energiu pri prenájme nehnuteľností z pohľadu DPH v roku 2022Archív

14.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Archív

14.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413Garancia

3.6.2022, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Najčastejšie otázky a odpovede k ručeniu za daň platiteľmi dane z pridanej hodnotyArchív

20.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Zdanenie vecnej výhry SZČO z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022Archív

24.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výdavok na zdravotné poistenie v daňovom priznaní fyzickej osoby v roku 2022Archív

24.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Archív

24.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022Archív

24.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Výdavky na stravovanie živnostníka z pohľadu účtovníctva v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Obojsmerná elektronická komunikácia z pohľadu SZČO v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Pokračovanie v podnikaní po úmrtí živnostníka v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Oznamovanie bankových účtov factoringovej spoločnosti v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Banková záruka z účtovného a daňového pohľadu v roku 2022Archív

24.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uplatňovanie odpisov pri nevyužívanom a nefunkčnom stroji v roku 2022Archív

24.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super