dnes je 25.9.2022

Faktúry za ubytovanie vystavované zahraničným klientom z pohľadu DPH v roku 2019Archív

3.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH aj za stravovanie zamestnanca vyslaného na služobnú cestu?

23.1.2013, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2019Archív

28.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2020Archív

28.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia ubytovania materskej spoločnosti v Belgicku s DPH?

21.5.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia ubytovania materskej spoločnosti v Belgicku s DPH?

25.5.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Miesto dodania ubytovacích služieb (01/2015)

26.1.2015, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie ubytovania v zahraničí uhradeného platobnou kartou v roku 2018Archív

25.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

ÚvodníkArchív

27.5.2019, Ing. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

512 CestovnéGarancia

16.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty od 1.1.2019

18.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vyúčtovanie drobných nákupov pri elektronickej archivácii dokladov v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Archív

29.1.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

DPH - účtovanie a kontrolný výkaz

20.5.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2022Garancia

26.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie platieb za ubytovanie u poskytovateľov služieb v roku 2019Archív

17.6.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2018Archív

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zabezpečenie zájazdu na kľúč

13.1.2011, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

19.10.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vystavenie faktúry pri ubytovaní zamestnanca v roku 2022Garancia

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2018Archív

22.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Preúčtovanie nákladov za kongres v Atlante

10.7.2012, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

SZČO a nárok na stravné v Nemecku ako pri zahraničnej služobnej ceste

13.2.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Ubytovanie zamestnancov - účtovanie a zdaňovanie nákladovGarancia

22.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Archív

11.7.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Ubytovanie a cestovné náklady ako súčasť opravy

26.4.2012, Ing. Ján Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty ako nákladArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

§ 16 ods. 13 zákona o DPH - Sprostredkovateľské službyArchív

13.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Zmeny v zákone o DPH č. 222/2004 Z. z. od 1. 1. 2015 Garancia

18.2.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Odpočítanie DPHArchív

30.3.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmovGarancia

22.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

021 StavbyGarancia

10.6.2020, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Náklady na sprostredkovanie ako daňový výdavok

28.9.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Maďarska)Archív

7.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Letenky pre zamestnanca z pohľadu zákona o cestovných náhradách v roku 2017

7.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Cestovné náhrady z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

11.9.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Prechodné položkyArchív

17.2.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia cestovných nákladov v roku 2020Archív

28.7.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

602 Tržby z predaja služiebGarancia

24.8.2020, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

DPH ako daňový nákladGarancia

14.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Prenájom nehnuteľnosti na území SR českou spoločnosťou z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

20.3.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Stravné, vreckové a cestovné zamestnanca ako daňový výdavok v roku 2017

26.4.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavkuGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia cestovných nákladov z pohľadu DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekGarancia

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov na teambuilding v roku 2017Archív

21.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Vyúčtovanie pracovnej cesty v roku 2017Archív

7.6.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Stravovanie a daňovník s príjmami podľa § 6 ZDPArchív

28.9.2017, Ing. Veléria Jarinkovičov, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super

Príspevok na rekreáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019Archív

26.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Mzdy | Super