dnes je 19.5.2024

Faktúry za ubytovanie vystavované zahraničným klientom z pohľadu DPH v roku 2019Archív

3.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2019Archív

28.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z ubytovania v zahraničí a jej účtovanie v roku 2020Archív

28.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Doklad služobnej cesty a vyúčtovanieGarancia

13.5.2024, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

ÚvodníkArchív

27.5.2019, Ing. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie ubytovania v zahraničí uhradeného platobnou kartou v roku 2018Archív

25.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyúčtovanie drobných nákupov pri elektronickej archivácii dokladov v roku 2021Archív

25.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

512 CestovnéGarancia

16.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Archív

29.1.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

3.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2022Archív

26.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie platieb za ubytovanie u poskytovateľov služieb v roku 2019Archív

17.6.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie zábezpeky v roku 2018Archív

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vystavenie faktúry pri ubytovaní zamestnanca v roku 2022Archív

28.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2018Archív

22.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

12.4.2024, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Ubytovanie zamestnancov - účtovanie a zdaňovanie nákladovArchív

22.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Archív

11.7.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Daň z pridanej hodnoty ako nákladArchív

31.3.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

§ 16 ods. 13 zákona o DPH - Sprostredkovateľské službyArchív

13.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odpovede k otázkam zverejnené Finančnou správouArchív

3.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov na rekreáciu zamestnancovGarancia

25.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Odpočítanie DPHArchív

30.3.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Služby dodané do iného členského štátu (Maďarska)Archív

7.8.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Uplatnenie, nárok na DPH za služby taxi firmou BOLT v roku 2024Garancia

23.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie pohľadávok voči zamestnancomGarancia

27.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmovArchív

22.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

021 StavbyArchív

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

602 Tržby z predaja služiebArchív

1.3.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prechodné položkyArchív

17.2.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nepeňažných príjmov voči zamestnancom v roku 2023Archív

20.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príspevok na rekreáciu zamestnancov oslobodený od dane v roku 2023Garancia

25.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

DPH ako daňový nákladArchív

14.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Cestovné náhrady z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

11.9.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Komentár k ZDPH § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

25.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Vyúčtovanie pracovnej cesty v roku 2017Archív

7.6.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia cestovných nákladov v roku 2020Archív

28.7.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Refakturácia cestovných nákladov z pohľadu DPH v roku 2020Archív

12.3.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prenájom športového zariadenia pre zamestnancov z pohľadu dane z príjmov a DPH v roku 2022Archív

22.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príspevok na rekreáciu a účtovné doklady v roku 2019Archív

17.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prenájom nehnuteľnosti na území SR českou spoločnosťou z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

20.3.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Prenájom nehnuteľnosti na území SR českou spoločnosťou z pohľadu DPH v roku 2017Garancia

17.4.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nákladov na teambuilding v roku 2017Archív

21.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavkuArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Príspevok na rekreáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019Archív

26.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie nepeňažného príjmu zamestnanca v roku 2022Archív

29.4.2022, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie platby platobnou kartou v tuzemsku a v zahraničí v roku 2018Archív

11.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Niektoré zamestnanecké benefity z hľadiska zákona o dani z príjmov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super

Účtovanie a zdaňovanie transakcií v cestovnej kancelárii v roku 2018Archív

28.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Štart | Plus | Mzdy | Super