dnes je 29.9.2022

Input:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1392 z 11. augusta 2022

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 11. augusta 2022 bolo vydané NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1392, ktorým sa mení medzinárodný účtovný štandard 12 Dane z príjmov.

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila 7. mája 2021 zmeny medzinárodného účtovného štandardu IAS 12 Dane z príjmov. Týmito zmenami sa objasňuje, ako majú spoločnosti účtovať odložené dane z transakcií, ako sú lízingy a záväzky z ukončenia prevádzky, a ich cieľom je znížiť nesúrodosť pri vykazovaní odložených daňových pohľadávok a záväzkov z lízingov a záväzkov z ukončenia prevádzky.

V dôsledku zmien štandardu IAS 12 Dane z príjmov sa zmenil aj medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva s cieľom zabezpečiť súlad medzi týmito štandardmi.

Každá spoločnosť uplatní zmeny najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2023 alebo