dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokuty

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.6 Vzor odvolania sa voči udeleniu pokuty

Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543

Doporučene

Daňový úrad Zlaté Moravce

Hviezdoslavova 183

953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty

V súlade s ustanovením § 72 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu Daňového úradu Zlaté Moravce č. 647/180/1234/2009/Kr zo dňa xx. xx. 20xx, ktorým mi bola uložená pokuta podľa zákona o správe daní a poplatkov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 20xx.

Správca dane pri vydaní rozhodnutia o uložení pokuty nepostupoval v súlade s platnými právnymi predpismi, nakoľko daňové priznanie k dani z